Subject: Agalev steunt non-profitsectoren
Priority: urgent
X-Return-Path: piet.wollaert@agalev.be
Sender: Piet@agalev.be
X-MDMailing-List: Persmd@agalev.be
X-MDSend-Notifications-To: Piet@agalev.be

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 1 maart 1999.

Agalev steunt non-profitsectoren
Regering moet loonmarge in begroting inschrijven

Agalev blijft de witte woede ten volle steunen èn voor de patiënten èn voor de werknemers. Het ongelijke loon tussen een verpleegster in een ziekenhuis en een bejaardenhuis is niet te verantwoorden. Het verschil tussen een opvoeder in een gehandicapteninstelling en in een kinderdagverblijf evenmin. Dit zijn verschillen die moeten rechtgetrokken worden. Maar er is meer. Noch de federale begroting, noch de Vlaamse begroting voorzien deze loonsverhoging. Nochtans is in het Interprofessioneel akkoord tussen vakbonden en werkgeversorganisaties voor de privé-sectoren een loonmarge van 5,9% overeengekomen. In reële termen bedraagt deze onderhandelingsmarge
2,9 %. De non-profit sector valt onder dit akkoord als privé-sector.

De begroting moet dus op het federale niveau aangepast worden met ongeveer
4 miljard en op Vlaams niveau met ongeveer 1,5 miljard. De onderhandelaars in de non-profit sector moeten deze marge krijgen om tot een akkoord te komen. Joos Wauters heeft vorige week donderdag een interpellatieverzoek ingediend in de Kamer om die marge te bekomen. Jos Stassen zal dit doen in het Vlaams Parlement. Ook de patiënten krijgen voorrang bij Agalev. Joos Wauters slaagde er al in om voor drie patiëntengroepen een noodzakelijk geneesmiddel te laten terugbetalen, m.n. voor E.B.-patiënten, dystoniepatiënten en voor A.L.S.-patiënten. Wij vinden dat er o.a. te veel bespaard is op de noodzakelijke gezondheidszorgen van patiënten en hebben daar fel tegen geprotesteerd. Kankerpatiënten krijgen daarom van ons de volle steun. Wij stellen vast dat onder druk van patiëntenverenigingen de regering uiteindelijk aanstalte maakt een oplossing te zoeken. Agalev blijft dit op de voet volgen en zal donderdag in de plenaire vergadering van de Kamer de minister verder aansporen.

Jos STASSEN, Vlaams Volksvertegenwoordiger
Joos WAUTERS, Volksvertegenwoordiger

Agalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : https://www.agalev.be/
persteksten : https://www.agalev.be/pers/

Zoekwoorden:

Deel: ' 'Vlaamse Regering moet loonmarge in begroting inschrijven' '
Lees ook