Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 18 MEI 1999

Vlaamse regering steunt huisvesting armsten in Chili

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE kende de Vlaamse regering een subsidie van 16 miljoen fr. toe aan Broederlijk Delen voor de uitvoering van een huisvestingsproject in Chili.

Ondanks een sterke economische groei kent Chili een sub- stantieel tekort aan kwaliteitsvolle woningen. De Chileense regering heeft daarom huisvestingsprogramma's uitgewerkt waarbij zij een gedeelte van de verbouwings- en renovatiekosten van woningen voor haar rekening neemt. Het project dat door de Vlaamse regering wordt gesteund, heeft tot doel de woningen van 450 families te verbeteren over een periode van drie jaar. Het is een initiatief van de niet-gouvernementele organisatie OCAC (Oficina de Coordinadora de Asistencia Campesino), die zich toelegt op de ondersteuning van landbouwers en op de sociale huisvesting op het platteland. Het Chileense ministerie van Huisvesting en de bewoners zelf dragen samen 52,5 % van de totale kosten van het project.

Santa Barbara is gelegen in de 8ste Regio (del Bio Bio), in één van de streken met de meeste sociale noden. Het is een gebied waar vooral Pehuenche-indianen wonen, die in het verleden in veel opzichten achtergesteld werden.

Chili is de prioritaire partner van Vlaanderen in Latijns-Amerika. Minister-president Luc van den Brande tekende een samenwerkingsakkoord met Chili in oktober 1995. Sindsdien ontstond een uitgebreide samenwerking op diverse terreinen: handel, havens, leefmilieu, wetenschap en technologie, cultuur, gehandicaptenzorg, jeugdzorg. Binnen Chili is de samenwerking geconcentreerd in enkele regio's, waaronder ook de 8ste Regio, waar het huisves- tingsproject van OCAC wordt uitgevoerd.

info : Jan Adriaensens, woordvoerder van de minister-president - tel. (02) 227 29 11 e-mail: persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse regering steunt huisvesting armsten in Chili '
Lees ook