Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 18 MEI 1999

Vlaamse regering steunt wederopbouw Midden-Amerika

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE kende de Vlaamse regering een subsidie van 10 miljoen fr. toe aan het Rode Kruis Vlaanderen voor de heropbouw van 90 gezinswoningen in Honduras. Deze subsidie is een eer- ste bijdrage van de Vlaamse regering aan de wederopbouw van Honduras, Nicaragua en El Salvador, de drie Midden- Amerikaanse landen die het zwaarst getroffen werden door de orkaan Mitch eind 1998.

De 90 woningen die in het zuidelijke departement El Valle in Honduras worden heropgebouwd, zijn bestemd voor fami- lies die dakloos zijn geworden, hulpbehoevend zijn en geen andere eigendommen bezitten. Bijzondere aandacht zal gaan naar alleenstaande moeders met kinderen, bejaar- den en wezen. Het gaat om een geïntegreerd project: het ontwerp van de huizen moet in overeenstemming zijn met de lokale gebruiken, er zal oog zijn voor groenvoorziening en gemeenschapscentra, er wordt samengewerkt met de gemeentelijke overheden, er wordt een beroep gedaan op plaatselijke vaklui en lokale bouwmaterialen. Het gaat dus om méér dan een bouwproject, de wederopbouw zal ook de lokale economie ten goede komen.

Het Rode Kruis Vlaanderen werkt voor de uitvoering van dit project samen met het lokale Rode Kruis, dat stevig is ingeplant in Honduras via honderden plaatselijke comités en duizenden vrijwilligers.

Twee andere projecten zijn in voorbereiding in Nicaragua en El Salvador. Voor deze projecten zal een trilaterale samenwerking met Chili als derde partner worden opgezet. Chili is de prioritaire partner van Vlaanderen in Latijns-Amerika. Inmiddels wordt reeds gestart met het project in Honduras, omdat dit volledig klaar is voor uitvoering.

info : Jan Adriaensens, woordvoerder van de minister-president - tel. (02) 227 29 11 e-mail: persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaamse regering steunt wederopbouw Midden-Amerika '
Lees ook