Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 31 MEI 2002

Vlaamse regering verbreekt managerscontracten luchthavens Deurne en Oostende

OP voorstel van Vlaams minister van vervoer Steve STEVAERT beslist de Vlaamse regering de
managerscontracten voor de luchthavens van Oostende en Deurne op te zeggen.

In oktober 2001 wees de Vlaamse regering de managementopdrachten toe aan de NV Biac voor de luchthaven van Oostende en Ernst en Young Temporary Management voor Deurne.

In een brief van 8 mei jl. heeft het Rekenhof een aantal negatieve opmerkingen geformuleerd m.b.t. de toewijzing van de contracten. De opmerkingen zijn van die aard dat een normaal functioneren van de managers in het gedrang komt. Hierdoor drong een verbreking van de contracten zich op.

Om de vooropgestelde doelstellingen van de Vlaamse regering m.b.t. het rendabiliseren van de luchthavens te kunnen uitvoeren, heeft de Vlaamse regering besloten om het dossier van de luchthavens binnen de dertig dagen opnieuw te bespreken. Daarbij zal zowel het onderzoeksrapport aan de orde zijn, als de toekomstige bestuursvorm van Oostende en Deurne.

persinfo : Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert - tel. 02 553 70 11
e-mail: persdienst.stevaert@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaamse regering verbreekt managerscontracten luchthavens Deurne en .. '
Lees ook