PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 3 DECEMBER 1999

Vlaamse regering verhoogt eindejaarstoelage

Op voorstel van Vlaams Ambtenarenminister Johan SAUWENS wordt de eindejaarstoelage van de personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met duizend frank verhoogd. Dat is ook het geval voor de personeelsleden van de Vlaamse openbare instellingen waarvan de Vlaamse regering het statuut bepaalt. De andere Vlaamse openbare instellingen kunnen een gelijkaardige maatregel nemen.

De Vlaamse regering laat ook de lokale besturen toe de eindejaarstoelage te verhogen. Voor deze lokale besturen heeft de Vlaamse regering geen reglementerende bevoegd- heid. Zij kan wel aangeven hoe zij het toezicht zal uit- oefenen.

Hiermee voert de Vlaamse regering een deel van het inter- sectoraal akkoord 1999-2000 uit. De Vlaamse overheid betaalde de eindejaarstoelage altijd uit in december. De discussie over de uitbetaling in december i.p.v. januari stelt zich hier dus niet.

info : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
e-mail: persdienst.sauwens@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaamse regering verhoogt eindejaarstoelage met 1000 frank '
Lees ook