Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 16 MAART 1999

Richtnota GOM's goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Economie en KMO Eric VAN ROMPUY de Richtnota 1999- 2000 voor de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen (GOM's) definitief goedgekeurd.

Het ontwerp bouwt voort op de bestaande Richtnota 1997- 1998. De GOM's moeten bijdragen tot de sociaal-economi- sche ontwikkeling van hun regio. Om dit beleid te onder- bouwen moeten de GOM's de nodige sociaal-economische gegevens verzamelen en verwerken. In deze context moeten de GOM's ook de problematiek inzake de ontwikkeling van de bedrijventerreinen opvolgen. Zij dienen hiertoe een permanente inventaris van de beschikbare bedrijventer- reinen bij te houden.

In vergelijking met de vorige nota wordt nog meer de klemtoon gelegd op de taak van de GOM's als een geïnte- greerde eerstelijnsopvang voor ondernemingen. Hierbij staan de taken inzake informatieverstrekking, adviesver- lening, bemiddeling en begeleiding centraal. Vanuit deze opdracht moeten de GOM's ook het beleid informeren over veel voorkomende problemen.

Met deze taakinvulling wil de Vlaamse overheid ook zorgen voor een zo groot mogelijke synergie tussen de GOM's en de andere overheidsinstellingen. Dit moet leiden tot een hogere efficiëntie en een meer klantvriendelijk beleid.

info : Walter Aertsens, woordvoerder van minister Van Rompuy - tel. (02) 227 23 11 e-mail: persdienst.vanrompuy@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse richtnota GOM's goedgekeurd '
Lees ook