SERV
Jozef II-straat 12-16
1000 BRUSSEL
Tel. (00 32) 2 209 01 11
Fax. (00 32) 2 217 70 08

Persbericht 12 februari 2003

Vlaamse sociale partners bevestigen sociaal akkoord

Vandaag vergaderden de onderhandelaars van de Vlaamse sociale partners naar aanleiding van de reacties van de Vlaamse regering opnieuw over het Vlaams sociaal akkoord dat zij op 22 januari overeen kwamen. Gezien dit akkoord door meerdere sociale partners al aan de achterban werd voorgelegd of er door werd goedgekeurd, bevestigen zij dit akkoord. Ze gaan ervan uit dat de Vlaamse regering dit akkoord zal honoreren zoals trouwens vooraf herhaalde malen door de Vlaams minister-president Dewael werd aangekondigd.

Voor meer informatie over dit persbericht kan u contact opnemen met de SERV, Christine Jacobs, Communicatieverantwoordelijke, tel. 02/20.90.188, cjacobs@serv.be

Deel: ' Vlaamse sociale partners bevestigen sociaal akkoord '
Lees ook