P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 11 maart 1999. Het MAP-debacle wordt hallucinant
SP en CVP onmachtig tegenover mestprobleem

Tijdens de vergadering van Commissie Leefmilieu deze morgen heeft Minister Kelchtermans toegegeven dat reeds vorige week op regeringsniveau beslist werd dat het nieuwe MAP zou opgeschort worden tot na een definitieve uitspraak van Europa over de vergoedingen, dit is dus tot na de verkiezingen. Zo slaan CVP en SP twee vliegen in één klap: er is zogezegd een nieuw MAP dat een oplossing moet geven voor het milieuprobleem, maar de landbouwers kunnen gerust zijn, voorlopig komt er geen MAP. Door deze truc werd de oppositie compleet voor schut gezet, vermits men nu een decreetsvoorstel wil laten stemmen dat waarschijnlijk nooit zal uitgevoerd worden. Als Europa immers geen akkoord geeft, wat zeer waarschijnlijk is, moet alle werk opnieuw gedaan worden! Daardoor wordt op een handige manier de electorale klip van 13 juni omzeild. Gisteren is overduidelijk gebleken dat het huidige MAP-ontwerp ongelooflijk complex en nagenoeg onleesbaar is.

Bepaalde artikels vragen 2 uur bespreking alleen om te begrijpen wat er juist bedoeld wordt en dan nog blijven vele vraagtekens open ! Dit betekent dat dit MAP op het terrein voor de landbouwers niet werkbaar zal zijn. AGALEV blijft bij haar overtuiging dat dit MAP-ontwerp geen oplossing biedt voor het milieuprobleem en dat dit ook voor de zelfstandige landbouwers een ramp zal zijn. Gezien de huidige constructie van de meerderheidspartijen, waarbij de uitvoering van het nieuwe MAP toch op de lange baan wordt geschoven, vraagt AGALEV dat de regering haar huiswerk zou overdoen en met een nieuwe en begrijpbare tekst naar het parlement moet komen waarin meer garanties zitten voor het milieu en voor de zelfstandige landbouwers. De twee voorbije legislaturen maken overduidelijk dat de meerderheid van CVP en SP niet in staat zijn het mestprobleem in Vlaanderen ten gronde aan te pakken.

Vera DUA
Vlaams volksvertegenwoordigster AGALEV
tel. 02/ 552 19 32
GSM 0477-54 48 57

Agalev Persdienst
Ingrid Pira
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm (075)92 54 96
e-mail pers@agalev.be

Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Vlaamse SP en CVP onmachtig tegenover mestprobleem '
Lees ook