Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 4 MEI 1999

Steun aan multimediaprojecten opiniepers

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Media Eric VAN ROMPUY ingestemd met het opstarten van de procedure tot toekenning van steun aan multimediapro- jecten van de opiniepers. In totaal is hiervoor een budget van 36,3 miljoen fr. voorzien.

In het kader van het Protocol met de geschreven pers werd de rechtstreekse steun aan de opiniepers tijdens deze legislatuur omgevormd tot een steun aan multimediaprojec- ten van de opiniepers. Vorig jaar werd deze steun voor een eerste keer toegekend.

De Vlaamse regering zet nu het licht op het groen voor een nieuwe procedure. De krachtlijnen van de vorige pro- cedure bleef behouden. Zo moet het om multimediaprojecten gaan van de uitgevers van de opiniepers die bijdragen tot een ondersteuning van de redacties en een valorisatie van hun werk. De Vlaamse regering wil met haar steun de ontwikkeling van nieuwe technologieën stimuleren, de implementatie van nieuwe technologieën in Vlaanderen bevorderen, en de mogelijkheid creëren om voor op termijn leefbare initiatieven de opstartfase te helpen overbrug- gen.

De uitgevers krijgen tot 15 juli de tijd om projecten in te dienen. De evaluatie moet tegen eind september beëin- digd zijn, zodat de Vlaamse regering in de maand oktober een definitieve beslissing over de toekenning van de sub- sidies kan nemen. De beoordeling van de ingediende pro- jecten gebeurt door het IWT en twee onafhankelijke multi- media-experten, in samenspraak met de administratie media.

info : Walter Aertsens, woordvoerder van minister Van Rompuy - tel. (02) 227 23 11 e-mail: persdienst.vanrompuy@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaamse steun aan multimediaprojecten opiniepers '
Lees ook