Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 30 MAART 1999

Steun voor 100 nieuwe jobs in Dilsen-Stokkem

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams Minister voor Economie en KMO Eric VAN ROMPUY beslist om expansie- steun te verlenen aan NV ALRO in Dilsen-Stokkem. Dit bedrijf voert momenteel een investeringsprogramma van 1,8 miljard fr. uit. Door deze nieuwe investeringen zullen er bijna 100 nieuwe jobs worden gecreëerd.

NV ALRO is een snel groeiend bedrijf dat in 1976 opge- richt werd door dhr. Luc Thijs. Thans bestaat de groep uit vier bedrijven, die samen 270 mensen tewerkstellen en een omzet realiseren van 1,8 miljard fr. ALRO is een industriële lakkerij, waar via nat- en poederlakken diverse metalen en kunststofonderdelen van een bescher- mingslaag worden voorzien. Een andere activiteit is het veredelen van metalen via electroplating. De omzet van ALRO wordt voor 65 procent gerealiseerd in de automobiel- sector (alle merken) en voor 30 procent in de elektroni- casector (Barco, IBM, Philips).

De onderneming voert momenteel in Dilsen een investe- ringsprogramma van 1,8 miljard fr. uit. Er wordt een volledig nieuwe productiesysteem ingevoerd, dat uniek is in Europa en waarbij meer op maat zal kunnen worden geproduceerd. Tegelijk wordt veel belang gehecht aan het milieu, meer specifiek geluidshinder, energiebesparing, recyclage en afvalbehandeling.

De nieuwe productielijn moet midden volgend jaar opera- tioneel. Door dit investeringsproject zullen 97 nieuwe jobs worden gecreëerd.

info : Walter Aertsens, woordvoerder van minister Van Rompuy - tel. (02) 227 23 11 e-mail: persdienst.vanrompuy@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse steun voor 100 nieuwe banen in Dilsen-Stokkem '
Lees ook