Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 8 JUNI 1999

Steun voor bouw WKK-installatie Fina

De raffinaderij Fina uit Antwerpen ontvangt ecologiesteun van de Vlaamse overheid voor de bouw van een Warmte- krachtkoppelingsinstallatie (WKK). De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams Economieminister Eric Van Rompuy het dossier terzake goedgekeurd.

De Fina Raffinaderij in Antwerpen is één van de grootste op het Europese vasteland. Zij produceert momenteel 75 verschillende producten. De onderneming realiseert een jaaromzet van 12 miljard fr. en stelt meer dan 1.000 men- sen tewerk.

Fina heeft een investeringsdossier ingediend voor de bouw van een WKK-installatie. De bouw gebeurt in samenwerking met Electrabel. Het betreft een investeringsproject van in totaal 3,55 miljard. Dergelijke installatie is posi- tief voor het milieu. Er wordt tegelijk elektriciteit en warmte geproduceerd. Daardoor kan 20 tot 25 % bespaard worden op het brandstofverbruik. Het energierendement van de huidige centrale wordt hierdoor opgedreven van 60 % naar 80 %. Tegelijk daalt de CO2-uitstoot.

info : Walter Aertsens, woordvoerder van minister Van Rompuy - tel. (02) 227 23 11 e-mail: persdienst.vanrompuy@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaamse steun voor bouw WKK-installatie Fina '
Lees ook