Provincie West-Vlaanderen

Agenda

Samenwerken aan toegankeliijkheid voor iedereen

3 maart 1999

Studiedag

Op 3 maart 1999 organiseren de Adviesraad voor Gehandicapten van Nieuwpoort en de provincie West-Vlaanderen een studiedag met als thema 'Samenwerken aan toegankelijkheid voor iedereen'. Geïnteresseerden worden om 9.30 uur verwacht in Salons Turpin, Koning AlbertI-laan 68 a te Nieuwpoort. Voor meer informatie Greet Verheecke (050) 40 33 27 Damien Kinds (050) 40 32 93
dienst Welzijn

Deel: ' Vlaamse studiedag over toegankelijkheid voor gehandicapten '
Lees ook