Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 18 MEI 1999

Subsidie voor mini-ondernemingen

Op voorstel van Vlaams Economieminister Eric VAN ROMPUY verleent de Vlaamse regering aan de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen een subsidie van 18,65 miljoen fr. Met deze subsidie kan de vzw ook het komende schooljaar mini- ondernemingen oprichten. Dit succesvol initiatief wil laatstejaarsscholieren warm maken voor het ondernemer- schap door ze de mogelijkheid te geven een echte mini- onderneming te runnen gedurende een aantal maanden.

De mini-ondernemingen zijn succesvol en groeiend. In het huidige schooljaar zijn er 271 mini-ondernemingen actief. Dit is een stijging met 12 procent tegenover vorig schooljaar. En in vergelijking met het schooljaar '96-'97 gaat het zelfs om een stijging met 50 procent. Dit gaat uiteraard gepaard met een stijging van het aantal deel- nemende jongeren. 3.279 jongeren zijn thans in de weer bij een mini-onderneming. Vorig jaar ging het om 3.079 en twee jaar terug om 2.441 jongeren. In totaal doen momenteel 28 procent van de scholen mee aan het project. De doelstelling van 30 procent voor volgend jaar is dan ook goed haalbaar.

Het initiatief kende ondertussen uitbreiding met MESE, waardoor jongeren via het Internet in een internationaal bedrijfsspel stappen. Hierdoor leren jongeren niet alleen de nieuwe telecommunicatietechnologie kennen, maar leren ze ook de macro-economische wetmatigheden leren. Met GLOBE wordt de exportgerichte onderneming centraal gesteld. Hier gaat het om mini-ondernemingen die hun producten exporteren en importeren van en naar een partner-mini-ondernmeing, een initiatief waardoor jongeren het internationale karakter van het ondernemen leren kennen.

Volgens een recent doorgevoerde enquête beantwoorden de mini-ondernemingen ook aan de oorspronkelijke doelstel- lingen, met name jongeren een beter inzicht te geven in de werking van ondermingen, jongeren warm te maken om zelf een onderneming op te richten en jongeren de kans te geven zich te ontplooien. 82 procent van de jongeren verklaren dat zij een beter inzicht hebben gekregen in het functioneren van een bedrijf. Zij zeggen zelf te hebben geleerd te werken in groep, vergaderen, initiatief nemen en doorzetten. Bijna 20% van de deelnemers ziet zich op termijn als ondernemer functioneren.

De goedgekeurde financieringsovereenkomst laat toe het project verder te zetten en uit te bouwen gedurende het schooljaar 1999-2000. Zij bevestigt het belang dat de Vlaams regering tijdens de voorbije legislatuur heeft gehecht aan ondernemerschap en innovatie.

info : Walter Aertsens, woordvoerder van minister Van Rompuy - tel. (02) 227 23 11 e-mail: persdienst.vanrompuy@vlaanderen.be

Deel: ' Vlaamse subsidie voor mini-ondernemingen '
Lees ook