Vlaams Ministerie van economische zaken

De toeristische sector gaat achteruit in 1998 t.o.v. 1997

De daling in het aantal overnachtingen wordt niet meer gecompenseerd door een toename in het aantal toeristen.

De gemiddelde verblijfsduur daalt lichtjes.

Het onderzoek naar het toerisme en hotelwezen registreerde in 1998 27,6 miljoen overnachtingen, goed voor 10,0 miljoen toeristen. Het aantal overnachtingen daalt met 3,1% terwijl het aantal toeristen stagneert.

Naar herkomst daalt het aantal overnachtingen van het binnenlands toerisme met 5,8% en het aantal overnachtingen van de buitenlandse toeristen met 0,5%. Bij het aantal toeristen daalt het binnenlands toerisme met 1,9% terwijl het aantal buitenlandse toeristen 1,7% stijgt.

De hotelsector boekte 1,5% vooruitgang met 12,8 miljoen overnachtingen en 3% met 6,5 miljoen toeristen. Deze vooruitgang in de overnachtingen is toe te schrijven aan een stijging van 5,1% in het Vlaams Gewest en van 3,2% in het Waals Gewest. Het Brussels Gewest noteert daarentegen een daling van 5,1%.

Onderstaande tabel geeft het overzicht per Gewest. Het Vlaamse Gewest staat ontegensprekelijk op kop. De verdeling van de marktaandelen blijft ongewijzigd.

Onderstaande tabel geeft het overzicht per Gewest. Het Vlaamse Gewest staat ontegensprekelijk op kop. De verdeling van de marktaandelen blijft ongewijzigd.

Overzicht per Gewest 1997 1998

Overnachtingen (in miljoenen)

Brussels Hfdst. Gewest 4,3 4,0

Vlaams Gewest 17,3 17,1

Waals Gewest 6,9 6,6

Aankomsten (in miljoenen)

Brussels Hfdst. Gewest 2,2 2,2

Vlaams Gewest 5,5 5,6

Waals Gewest 2,2 2,2

Meer details over deze informatie worden gepubliceerd in de brochure Statistieken van binnenlandse handel en vervoer, verkrijgbaar in onze informatie- en documentatiecentra. Meer inlichtingen kunnen verkregen worden op het telefoonnummer 02/548.63.38 en het faxnummer 02/548.62.93.

Laatst gewijzigd op: 13-04-99 © 1998/1999 NIS, Ministerie van Economische Zaken

Deel: ' Vlaamse toeristische sector gaat achteruit in 1998 '
Lees ook