Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

PERSMEDEDELING

VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

10 JUNI 1999

Verkiezingsresultaten meteen via telefoon of internet

De stemming is geheim, de uitslag niet: wie de verkiezingsuitslagen op de voet wil volgen kan zondag vanaf 18 uur 's avonds bellen naar de Vlaamse Infolijn op het gratis nummer 0800 / 3 02 01 (vanuit het buitenland, betalend, op het nummer +32 2 553 50 70).

De beller krijgt eerst een computerstem te horen, die hem vraagt de postcode van zijn gemeente in te toetsen. Van het kanton waartoe die gemeente behoort kan de beller dan de uitslagen per partij vragen voor het Vlaams Parlement, de Senaat, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Europese verkiezingen of het Brussels Gewest. Om te horen hoe het staat met de voorkeurstemmen voor een bepaalde kandidaat of de totaalstand van een bepaalde partij kan hij terecht bij een van de tien medewerkers die de Infolijn zullen bemannen. Vermits de resultaten van de voorkeurstemmen pas worden vrijgegeven als alle stemmen van het betreffende kanton geteld zijn, zullen deze cijfers voor de kantons waar niet elektronisch wordt gestemd echter pas later op de avond beschikbaar zijn.

De uitslagen worden om de vijf minuten bijgewerkt. De operatoren blijven bereikbaar tot 2 uur 's nachts, het IVR-systeem (Interactieve Voice Response) blijft beschikbaar voor de uitslagen per kanton tot 9 uur 's ochtends. Ook de dagen na de verkiezingen kan men nog bij de Vlaamse Infolijn terecht om de cijfers te horen.

De uitslagen van de verkiezingen voor het Vlaams Parlement kunnen op de verkiezingsavond en -nacht ook on line worden geraadpleegd op
https://verkiezingen.vlaanderen.be Daar worden ze bovendien meteen vergeleken met de resultaten van 1995. Men kan op de site terecht voor de uitslagen van de verschillende partijen per kanton, per kieskring of voor heel Vlaanderen, en voor cijfers over het aantal voorkeurstemmen. Deze laatsten zullen ook op de website pas beschikbaar zijn zodra alle stemmen in het betreffende kanton geteld zijn.

Kort gezegd: wil u de recentste verkiezingsuitslagen horen, bel naar de Vlaamse Infolijn op het gratis nummer 0800 / 3 02 01. U kan de stand van de uitslagen ook on line volgen op https://verkiezingen.vlaanderen.be, maar dan alleen voor de verkiezingen voor het Vlaams Parlement.

Deel: ' Vlaamse verkiezingsresultaten via telefoon of Internet '
Lees ook