Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

De provinciale visserijcommissie neemt deel aan de actie "Vlaanderen proper"
Brugge, 19/3/1999
Nr:

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 19 maart 1999
99/DPC/PB/045

behandelend ambtenaar : Bart Jaques

DE PROVINCIALE VISSERIJCOMMISSIE NEEMT DEEL AAN DE ACTIE VLAANDEREN PROPER

De Provinciale Visserijcommissie krijgt steeds meer opmerkingen over de toename van het zwerfvuil langs de hengelwateren. Alhoewel dit zwerfvuil een niet gekende oorzaak heeft, wordt meermaals -terecht of onterecht- met een beschuldigende vinger naar de hengelrecreant gewezen.

Zonder hieromtrent uitspraak te willen doen is de Provinciale Visserijcommissie bezorgd omtrent het negatieve imago van de visserij en de hengelaars dat hierdoor mogelijks ontstaat. De sector van de visserij heeft immers steeds geijverd voor een goede waterkwaliteit en waardevolle hengelwateren, waar in een aangenaam en natuurlijk kader kan worden gehengeld. Het achterlaten van zwerfvuil strookt ons inziens niet met deze doelstelling. Een milieubewuste hengelethiek vereist dat alle afval mee huiswaarts wordt genomen en aldaar op gepaste wijze wordt verwerkt. Ook aan niet-hengelende recreanten wordt gevraagd eenzelfde discipline aan de dag te leggen én bijgevolg geen vuil of afval achter te laten.

In het kader van de milieuzorg roept de Provinciale Visserijcommissie alle vissers en recreanten op om via een gedisciplineerde houding de zwerfvuilproblematiek langs de hengelwateren aan te pakken. Alle hengelverenigingen van West-Vlaanderen werden reeds aangeschreven om enerzijds de actie "Vlaanderen proper te ondersteunen en anderzijds deze verenigingen te sensibiliseren

Concreet zullen enkele hengelverenigingen (Abramis, Nut & Vermaak, Hooked, Brugse Vissersvrienden, Dammatch, de Baarsvissers van Nieuwpoort en de Koninklijke vrije vissers van Izegem) in de periode tussen 20 maart en 10 april 1999 deelnemen aan opruimingsacties van zwerfvuil.

MEER INFO : PROVINCIALE VISSERIJCOMMISSIE,
PROVINCIEHUIS RIDDERSTRAAT, TEL. 050/33.62.20

Deel: ' Vlaamse visserijcommissie doet mee aan 'Vlaanderen proper' '
Lees ook