Vlaamse Volksunie

SP-A: A-lles blijft bij het oude (05/09/01)

Spijts de recente marketingoperatie en het opsmukken van het letterwoord SP met een trendy A, tiert de Oude Politieke Cultuur nog welig in SP-rangen. In die mate dat vermoed kan worden dat de letter A staat voor Alles blijft bij het oude. Politiek dienstbetoon, onbeschaamd lobbywerk, nepotisme en cliëntelisme zijn dezer dagen nog steeds schering en inslag bij de SP.

De recente voorbeelden zijn legio. Denken we naar aan de plotse terugkeer van SP-coryfee Linda Blomme in loondienst van minister Van den Bossche, het lobby-werk van minister Vande Lanotte voor zowel zijn Oostendse basketbalclub als voor de jachthaven in Nieuwpoort.

De nieuwste legerhervorming reduceert Vlaanderen tot een militair depot, terwijl de operationele eenheden in Wallonië worden gecentraliseerd. Dit alles zogezegd op voorstel van legerkringen, volstrekt zonder politieke bemoeinissen. Dat is echter buiten de lobbyisten Vande Lanotte en Landuyt gerekend. Hun twee West-Vlaamse kiesarrondissementen komen quasi ongeschonden uit de hervorming. De betrokkenen voelen zich daarenboven niet te beroerd om hun geritsel zonder scrupules schriftelijk kenbaar te maken aan de betrokken militairen, ook al vereist dit een schending van de privacy. In beide gevallen maken de heren Vande Lanotte en Landuyt schandelijk misbruik van hun ministerieel ambt voor persoonlijk electoraal gewin.

Het daagt de betrokken ministers en hun partijgenoten blijkbaar niet dat zij hiermee een fundamentele bijdrage leveren aan antipolitieke stromingen die ze zelf beweren te bestrijden.

VU-fractievoorzitter Frieda Brepoels roept premier Verhofstadt en minister-president Dewael op om de betrokken ministers op het matje te roepen. Deze gebeurtenissen illustreren nogmaals de nood aan een strikte ministeriële deontologie, waar de VU al jarenlang op aandringt.

Auteur:
VU-Kamerfractie
Frieda Brepoels, VU-Kamerfractievoorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder VU
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@vu.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaamse Volksunie bekritiseert SP-A '
Lees ook