Vlaamse Volksunie

Gebrek aan communicatie met de bevolking over de toetreding (05/09/01)

Europarlementslid Nelly Maes (VU&ID) kwam tussen tijdens de debatten over de respectievelijke voortgangsrapporten van de kandidaat lidstaten. Omdat de Europese Unie meer moet zijn dan een markt spitse ze haar betoog toe op de behandeling van de culturele minderheden. Er blijkt een duidelijke kloof te liggen tussen de aanpassing van de wetgeving en het toepassen van die nieuwe wetgeving. Bovendien is er een ernstig gebrek aan informatie en communicatie met de bevolking inzake de toetreding.

De wijze waarop de mensenrechten en de rechten van de minderheden gegarandeerd worden, brengt in sommige toetredingslanden nog steeds problemen met zich mee. Op papier lijkt het allemaal al veel beter te gaan, maar in de praktijk zien we dat bijvoorbeeld in bijna alle landen de Roma echt nog behandeld worden als tweederangsburgers en dat er derdewereldsituaties heersen zoals in de ergste slums in Afrika.

Ook voor de Hongaarse minderheid in Slowakije en Roemenië lijkt er op papier een verbetering te zijn gekomen. Ter plaatse echter merkten we in april en augustus 2001 dat de praktijk grondig verschilt van de theorie. In Slowaakse dorpen waar meer dan 75 % Hongaren wonen is het (in tegenstelling tot wat de taalwet van 1999 voorschrijft vanaf het moment dat er 20% van de bevolking anderstalig is) niet mogelijk om in hun taal te communiceren met de lagere en hogere overheid. We kregen van verschillende burgemeesters van zulke dorpen te horen dat er geen documenten (geboorte-,huwelijks- en overlijdensaktes bv.) in het Hongaarse ter beschikking zijn.

Communicatie met de bevolking is eveneens een groot probleem want de mensen hebben hun spontaan enthousiasme voor Europa vervangen door een meer kritische houding. Het valt te betwijfelen of het wel een goed beleid is van de Commissie om zich niet in de taal van de mensen tot die mensen te richten. Zo lijkt het onmogelijk om het voortgangsrapport over Slowakije in het Slowaaks of Hongaars ter beschikking te stellen van de burgers van het land. De Slowaakse overheid zegt niet te beschikken over deze rapporten in eigen taal en bij de Commissie wijst men erop dat het volledig tot de verantwoordelijkheid van de betrokken kandidaat lidstaat hoort in welke taal en op welke manier ze met haar bevolking communiceert. De Commissie mag geen verstoppertje spelen en er vanuit gaan dat de regeringen van de toetredingslanden hun bevolking wel zullen informeren, te meer als je weet dat heel wat regeringspartijen sommige van hun coalitiepartners en het Parlement vergeten (?) te informeren.

Zo is er ook het voorbeeld van een infopoint in Warschau waar allerhande brochures over de EU en de toetreding voorradig zijn in alle talen van de unie maar dus niet in het Pools.

Tot slot mag ook duidelijk zijn dat de inspanningen van de 15 lidstaten om hun bevolking te informeren en te sensibiliseren over de uitbreiding ook voor heel wat verbetering vatbaar zijn.

Auteur:
Lid van het Europees Parlement
Nelly Maes

Meer informatie:
Contactpersoon: Günther Dauwen
Telefoon: 02/284.71.87
Fax: 02/284.91.87
E-post: gdauwen@europarl.eu.int
Url: www.nellymaes.volksunie.be

Deel: ' Vlaamse Volksunie over kandidaat lidstaten EU '
Lees ook