Vlaamse Volksunie

ZIEKTEVERZEKERING: DE VLD-POT VERWIJT DE CD&V-KETEL DAT HIJ ZWART ZIET. (08/10/01)

Nadat VLD-voorzitter Karel De Gucht scherp uithaalde naar SP minister Vandenbroucke vanwege diens incompetentie om de misbruiken en de overconsumptie in de ziekteverzekering in de hand te houden, zegt hij nu dat hij de gezondheidszorg wil defederaliseren na de volgende verkiezingen.

Het is een beetje laat dat de VLD-voorzitter tot de conclusie komt dat elke hervorming, elke sanering inzake ziekteverzekering en gezondheidszorg strandt in een communautaire patstelling. Voor ons is het al lang duidelijk dat een splitsing van de gezondheidszorg noodzakelijk is opdat Vlaanderen en Wallonië eindelijk over de bevoegdheid beschikken om hun afwijkende visie ook om te zetten in een eigen beleid, op maat van de Vlaamse en Waalse behoeften en dito consumptiegedrag. Pas dan kan een einde komen aan het oeverloos gediscussieer omtrent de misbruiken en de overconsumptie in Wallonië.

De VLD heeft ook inzake deze belangrijke hervorming de lat veel te laag gelegd bij het Lambermont-akkoord.

De VLD-voorzitter moet nu de CD&V-ketel niet verwijten dat hij zwart ziet. Het is juist dat het federale parlement geen constituante is, en dat dit de schuld van de voormalige CVP is. Er is echter helemaal geen grondwetsherziening nodig. De gemeenschappen zijn nu reeds grondwettelijk bevoegd inzake gezondheidszorg. Het volstond dus om de bijzondere wet met een twee/derde meerderheid te wijzigen.

Graag herinneren wij Karel De Gucht aan het Vlaams regeerakkoord waarin "de overheveling van de normerings- en uitvoeringsbevoegdheden betreffende het gezondheids- en gezinsbeleid naar de gemeenschappen" wordt aangekondigd, bij wijze van eerste stap naar een volledige overdracht van het gezondheidsbeleid. En aan de belofte van minister-president Dewael in zijn regeringsverklaring van 13 juli 1999: "Alle partijen van deze coalitie die ook in de federale regering vertegenwoordigd zijn, engageren zich dan ook om de afspraken van het Vlaamse Regeerakkoord inzake institutionele vernieuwing consequent te verdedigen op het federale niveau. De Vlaamse meerderheidspartijen gaan de verbintenis aan om zich op federaal niveau met overtuiging en gezamenlijk in te zetten voor de realisatie ervan".


* die de partij waarvan de naam niet meer mag vernoemd worden verderzet.

Auteur:
DE NIEUWE PARTIJ*
Geert Bourgeois, waarnemend voorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Geert Bourgeois
Telefoon: 02/ 219 49 30
Fax: 02/ 217 35 10
E-post: geert.bourgeois@vu.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaamse Volksunie over overconsumptie bij ziekteverzekering '
Lees ook