Vlaamse Volksunie

Minister-president: blijf bij uw leest (19/09/01)

Met enige verbazing neemt Geert Bourgeois akte van de verklaringen van minister-president Dewael. Bourgeois betreurt dat de minister-president zich te buitengaat aan politieke en zelfs persoonlijke aantijgingen, een regeringsleider onwaardig. De minister-president maakt zich nodeloos druk. Op een persconferentie gaf Geert Bourgeois desgevraagd te kennen dat de steun aan de Vlaamse regering door het nieuwe partijbestuur nog niet besproken was en dat zodoende terzake geen fundamenteel oordeel kon worden uitgesproken.

Daarentegen wees de waarnemende voorzitter wel op zowel institutionele als politieke problemen. Immers, in een representatieve democratie worden ministers als vertegenwoordigers van hun partij en haar kiezers voorgedragen door de geëigende partijorganen. Wanneer de betrokkenen van partij veranderen, rijst de vraag welke partij met welk gedachtegoed en welke kiezers zij dan nog vertegenwoordigen. Notoire grondwetspecialisten en politieke commentatoren sloten zich geheel bij deze zienswijze aan.

De Nieuwe Partij* van waarnemend voorzitter Bourgeois zet de voormalige VU en haar gedachtegoed voort. Net zoals elke andere democratische partij, beoordeelt zij de regeringswerkzaamheden op permanente basis, wat menig partijvoorzitter er zelfs al toe gebracht heeft om te dreigen met de opzegging van de steun. Het regeerakkoord is immers geen blanco cheque voor 5 jaar. De Nieuwe Partij* zal zich ten gronde beraden over haar formele stellingname t.o.v. de Vlaamse regering en haar ministers. Moge dit alvast duidelijk zijn: elke regering zal beoordeeld worden op haar daden, niet op haar woorden.


* die de partij waarvan de naam niet meer mag vernoemd worden verder zet.

Auteur:
De Nieuwe Partij*
Geert Bourgeois, waarnemend voorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@vu.be
Url: www.vu.be

Deel: ' Vlaamse Volksunie Premier Dewael, blijf bij uw leest '
Lees ook