Vlaamse Volksunie

Luchthaven in Chièvres : oplossing of doodsteek voor Zaventem ? (22/08/01)

Naar aanleiding van recente uitspraken en een intern document dat hij kon inkijken, wil Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos Bex zijn ongerustheid kenbaar maken over de verzwegen scenarios die zich dreigen te ontwikkelen rond de luchthaven van Zaventem. Luchthavenexploitant BIAC wil in Zaventem tegen 2010 groeien tot 35 miljoen passagiers (groei van bijna 15 miljoen) en er bijkomend 55.000 arbeidsplaatsen scheppen. Tot 2010 zou de cargo bovendien nog stijgen van 650.000 naar 1,3 miljoen ton. Volgens Scott Wilson (het studiebureau dat voor BIAC deze prognoses opstelde) volstaat een optimalisatie van de huidige infrastructuur op de luchthaven om dit doel te bereiken. Deze optimistische inschatting zwijgt echter in alle toonaarden over de impact van deze uitbreiding op de ruimtelijke invulling van de regio rond de luchthaven.
Het is begrijpelijk dat BIAC de integrale studie voorlopig niet wenst vrij te geven. Momenteel wordt immers gedacht aan afvloeiingen bij Sabena, voornaamste gebruiker van Zaventem.

Bex uitte zijn bezwaren tegen een dergelijk uitbreidingsscenario reeds eerder in het Vlaams Parlement :

de vooropgestelde ontsluitingen via het openbaar vervoer zijn onvoldoende en dus zal Zaventem qua mobiliteit van en naar de luchthaven verder dichtslibben.

Zaventem is onvoldoende verbonden met het HST-netwerk

Brussel wenst zijn deel van de geluidsoverlast niet te dragen. De Vlaamse overheid wil de leefbaarheid van Vlaams-Brabant echter niet verder ondermijnen.
Kortom : Zaventem kan op zich niet verder groeien en haar Europese roeping niet waarmaken. Pierre Klees, voorzitter van BIAC, opperde deze week in een interview dan ook de mogelijke inplanting van een nieuwe luchthaven in Chièvres (nabij Ath). Het nabijgelegen Brussel zou van opstijgend vliegverkeer, gezien de ligging, geen geluidsoverlast hoeven te vrezen. Bijkomende werkgelegenheid en extra vrachtcapaciteit in Chièvres kunnen bovendien een gunstige invloed hebben voor de regios Kortrijk en Oudenaarde.
Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos Bex en Kamerlid Annemie Van de Casteele zijn hier niet a priori tegen. Zonder toekomstvisie kunnen we Zaventem op relatief korte termijn immers afschrijven als internationele luchthaven en als belangrijke economische poort voor Vlaanderen. Maar een ontdubbeling van de nationale luchthaven kan voor de Volksunie alleen indien vooraf de luchthaven en het beheer ervan overgedragen worden aan het Vlaams Gewest. Het luchthavenbeleid ligt immers volstrekt in de lijn van andere gewestelijke bevoegdheden, zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit, economie en leefmilieu. Annemie Van de Casteele diende hierover reeds een wetsvoorstel mee in in de Kamer.
Vlaanderen, Wallonië en Brussel moeten mekaar vervolgens zo snel mogelijk vinden in een samenwerkingsakkoord dat voor alle actoren een win-win operatie inhoudt.

Wij hebben alvast willen waarschuwen dat het op middellange en lange termijn voor Vlaanderen katastrofaal zou kunnen zijn om te rekenen op de onbeperkte mogelijkheden van de luchthaven van Zaventem. De piste van de ontdubbeling kan voorkomen dat een van de studies over Chièvres (1994- Le Cerau) werkelijkheid wordt : « de délocaliser laeroport de Zaventem dans une région à faible densité de lhabitat. Zaventem, même sil triple sa capacité, provoque trop de nuissances pour la capitale et souffrira de saturation à 10 ou 15 ans. »

Auteur:
Volksunie
Jos Bex, Vlaams Volksvertegenwoordiger, en Annemie Van de Casteele, Kamerlid

Meer informatie:
Contactpersoon: Jos Bex
Telefoon: 0477/ 69 27 67
E-post: jos.bex@volksunie.be

Deel: ' Vlaamse Volksunie verzwegen scenarios luchthaven Zaventem '
Lees ook