Vlaamse Volksunie

Dringend nood aan Europees debat over werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden (20/08/01)

Naar aanleiding van de onrustwekkende berichten over ontslagen en/of productieverminderingen bij grote arbeidsintensieve bedrijven in Vlaanderen en de rest van Europa, wenst de VU eerst de Vlaamse en federale overheid aan te sporen tot actie binnen het eigen politiek instrumentarium.
Zij worden echter onmiddellijk geconfronteerd met de beperktheid van de eigen middelen en mogelijkheden. Gezien een mondiale regelgeving van het supranationaal economisch gebeuren vooralsnog tot het rijk der utopieën behoort, is de EU het meest aangewezen niveau voor concrete politieke actie. Finale doelstelling dient te zijn een Europese harmonisering inzake arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming, waarbij eerder het hoogste, dan wel het laagste niveau van sociale bescherming tot voorbeeld wordt gesteld.
Europa moet de juiste conclusies trekken: geen afbouw, maar juist een opbouw van een geharmoniseerde sociale bescherming op Europees niveau.

Immers, steeds meer komt de sociale bescherming van arbeiders en bedienden onder druk te staan door de intra-Europese concurrentie inzake loonkostenverlaging. Terwijl de VU inzake sociale bescherming net een Europese harmonisering voorstaat op het hoogste niveau, gebeurt in de praktijk het tegenovergestelde: er heerst tussen de EU-landen een opbod inzake loonkostenverlaging en arbeidsvoorwaarden, waardoor men steeds meer evolueert naar het laagste niveau binnen Europa.

De VU dringt bij het Belgisch EU-voorzitterschap dan ook aan op een grondig Europees debat over de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden in Europa.

Auteur:
VU-nationaal
Fons Borginon, algemeen voorzitter a.i.

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@vu.be
Url: www.vu.be

Deel: ' Vlaamse VU dringt aan op Europees debat over werkgelegenheid '
Lees ook