Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 10 juli 2002

11 juli: Vlaanderen boven,
waar kwaliteit geen loze belofte is


Agalev is verheugd over de honderden feesten in heel Vlaanderen naar aanleiding van 11 juli. Al de vrijwilligers, buurten en verenigingen, die ingegaan zijn op de uitnodiging van de Vlaamse regering om te feesten, om mensen samen te brengen zijn, net zoals Agalev, er van overtuigd dat Vlaanderen vooral een samenleving moet zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, op elkaar kunnen rekenen, zich verbonden weten met elkaar. Niets kan immers de meerwaarde van een aangename buurt of een actieve vereniging vervangen. Voor Agalev zou elke 11 juli een feest voor heel Vlaanderen moeten zijn, niet alleen een vrije dag maar een dag waarop alle theaters, kunstcentra, musea, bibliotheken, muziekensembles, orkesten, verenigingen, buurten, ..., een programma, optreden, voorstelling, performance, kortom een feest aanbieden voor en samen met iedereen.

Deze feestdag mag geen moment van nostalgie zijn, vandaar dat 11 juli voor Agalev ook een dag is om stil te blijven staan bij de toekomst van dit Vlaanderen, een moment om vooruit te kijken naar morgen.

In deze 21° eeuw wil Agalev niet meer van hetzelfde: meer files, meer vervuiling, meer stress, meer onzekerheid over de kwaliteit van het voedsel, meer wachtlijsten voor zorg en opvang, meer... . Voor Agalev moet de kwaliteit van ons leven het uitgangspunt zijn van een beleid. Kwantiteit mag het niet winnen van de kwaliteit, consumeren mag het niet winnen van investeren. De overheid mag de burgers niet enkel aanspreken als consument, solidariteit en actieve betrokkenheid zijn waarden waaraan een overheid succesvol kan appelleren. De overheid moet mensen, instellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven uitnodigen om mee te doen aan de vormgeving en inrichting van deze kwalitatieve en duurzame welzijns-samenleving. Vlaanderen moet daarom een nieuw evenwicht uittekenen in de verhouding tussen economie en milieu, tussen welvaart en welzijn, tussen consumeren en investeren, waarbij duurzaamheid, solidariteit en kwaliteit centraal staan.

Voor Agalev is het dan ook ondenkbaar dat Vlaanderen verder gaat in het éénzijdig verlagen of afschaffen van belastingen zonder die te compenseren. De waarschuwingen van de Serv zijn duidelijk, de terechte eisen van de arbeidersbewegingen ook. Agalev wil haar toekomstproject "Vlaanderen uitbouwen tot een solidaire en kwalitatieve samenleving" niet laten hypothekeren door cadeautjes op korte termijn.

Jos Geysels, Politiek secretaris Agalev
Ludo Sannen, Vlaams Volksvertegenwoordiger
Fractievoorzitter Vlaams parlement

*******************************************............................................... Agalev Persdienst
Paskal Deboosere, persverantwoordelijke
Brialmontstraat 23, 1210 Brussel
tel (02)219 19 19 fax (02)223 10 90
gsm 0496 567 569
e-mail pers@agalev.be

---
Agalev via InterNet
e-mail persdienst: pers@agalev.be
agalev homepage : http://www.agalev.be/
persteksten : http://www.agalev.be/pers/

Deel: ' Vlaanderen boven, waar kwaliteit geen loze belofte is '
Lees ook