Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 27 APRIL 1999

Vlaanderen present op Wereldtentoonstelling 2000 Hannover

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE heeft de Vlaamse regering beslist dat Vlaanderen zal deelnemen aan de Wereldtentoonstelling van 2000 in Han- nover. Dit zal gebeuren in het raam van het Belgische paviljoen, maar met een eigen en volledig herkenbare ten- toonstelling met als thema "de Vlaamse (technolo- gie)valleien". Dit thema sluit perfect aan bij het alge- meen thema van de Wereldtentoonstelling "Mens, natuur en techniek" en zal toelaten om voortbouwend op het innova- tiebeleid van de Vlaamse overheid vele facetten van Vlaanderen in de verf te zetten.

De Vlaamse regering machtigde minister-president Van den Brande om hiertoe een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten te ondertekenen. Het is de eerste maal dat de deelname van België aan een wereldtentoonstelling via een dergelijk samenwerkingsakkoord wordt geregeld. Voorts heeft de minister-president met de federale commissarissen-gene- raal afgesproken dat het Belgische paviljoen binnen en buiten op een ondubbelzinnige wijze zal aangeven en uitleggen dat België een federale staat is, dat Vlaanderen nominatim en herkenbaar als deelstaat ook in het federale concept en in allerlei presentaties zal voorgesteld worden, en dat Vlaanderen betrokken zal wor- den bij de invulling van het federale concept van het paviljoen.

De algemene bijdrage van Vlaanderen voor de deelname aan het Belgische paviljoen op de Wereldexpo van Hannover bedraagt 100 miljoen fr. De opbouw, aankleding en exploitatie van de Vlaamse tentoonstellingsruimte wordt bijkomend op 30 à 40 miljoen frank geraamd.

info : Jan Adriaensens, woordvoerder van de minister-president - tel. (02) 227 29 11 e-mail: persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaanderen present op Wereldtentoonstelling 2000 Hannover '
Lees ook