Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Provinciaal overleg Gistels kassietje
Brugge, 21/12/1999
PROVINCIAAL OVERLEG GISTELS KASSIETJE

Op 6 december jl. had onder voorzitterschap van Gedeputeerde F.Peuteman een overleg plaats met de verschillende actoren in het dossier van het Gistel kassietje. Uit dit overleg bleek het volgende:

Stad Gistel zal het weggedeelte op haar grondgebied zelf verbeteren. Het concept werd reeds goedgekeurd door de gemeenteraad van Gistel en de gunning met start van de werken is voorzien in de loop van 2000. Die verbeteringswerken zullen gebeuren volgens het dwarsprofiel uitgewerkt door de Provinciale Technische Wegendienst.

Wat betreft het weggedeelte op Oudenburg en Oostende liggen de zaken anders. In het kader van een ruiloperatie zal Oostende haar weggedeelte overdragen aan het Vlaams Gewest, die nadien zal instaan voor de verbetering ervan. Die voorgenomen ruiloperatie verkreeg reeds het princiepsakkoord vanwege het Vlaams Gewest en verkeert nu in de fase van officiële bekrachting.

Ook Oudenburg beoogt om haar weggedeelte over te dragen naar het Vlaams Gewest die het dan zou verbeteren.

Conclusie is dus dat het gehele weggedeelte niet ineens zal verbeterd worden. Het gedeelte op Gistel zal normaal gezien als eerste klaar zijn. Pas later mag een verbetering van het weggedeelte op Oudenburg en Oostende verwacht worden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaanderen Provinciaal overleg Gistels kassietje '
Lees ook