Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE

AANGELEGENHEDEN, AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID 13 september 2001

Vlaanderen rouwt met Europa op 14 september

Op 12 september jl. werd door de federale eerste minister een nationale en Europese rouwdag afgekondigd naar aanleiding van de gruwelijke aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika.

Vlaams minister van Ambtenarenzaken Paul Van Grembergen heeft opdracht gegeven om alle Vlaamse overheidsgebouwen half stok te bevlaggen. Als teken van eer en respect voor de slachtoffers en hun families wordt binnen de diensten van de Vlaamse overheid morgen om 12.00 uur ook drie minuten stilte in acht genomen.

De minister roept ook de lokale besturen op om zich bij deze dag van rouw aan te sluiten. Deze ogenblikken van stilte en reflexie kunnen het besef versterken van de kwetsbaarheid van onze democratische samenleving. Hij suggereert verder dat de burgemeesters tijdens hun eerstvolgende gemeenteraad daarover een kort moment van bezinning zouden inlassen, als signaal naar de publieke opinie over de nauwelijks te onderschatten ernst en betekenis van deze gruwelijke misdaden voor de wereldsamenleving.

De minister onderstreept het belang van de veroordeling en de bestrijding van alle vormen van terrorisme en de verdediging van sociale en democratische waarden om de gemeenschap een vredelievende en tolerante toekomst te verzekeren.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaanderen rouwt met Europa om slachtoffers aanslag VS '
Lees ook