Universiteit Maastricht


Persbericht 14 juni 1999

VLAG-II erkend door de KNAW

Maastrichts voedingsinstituut neemt deel in vernieuwde onderzoekschool

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft de onderzoekschool VLAG-II, waarin ook het Maastrichtse onderzoekinstituut NUTRIM participeert, erkend. In een onderzoekschool wordt hoogwaardig onderzoek gekoppeld aan de opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker. De erkenning van de onderzoekschool betekent een bevestiging van de kwaliteit van het daarin ondergebrachte onderzoek. Met de erkenning van VLAG-II zijn de grootste onderzoeksgroepen in Nederland op het gebied van de voeding samengebracht. Het Nutrition and Toxicology Research Institute Maastricht (NUTRIM) participeerde de voorbije vijf jaar in de onderzoekschool MENU, die nu is opgeheven.

VLAG

VLAG (Voeding, Levensmiddelentechnologie, Agrobiotechnologie en Gezondheid) is een interuniversitaire onderzoekschool van de Landbouwuniversiteit Wageningen, de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht en de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarnaast nemen een aantal groepen vanuit onderzoekinstituten deel: ATO-DLO, RIKILT-DLO, NIZO Food Research, TNO-Voeding en het RIVM. Het onderzoekprogramma kent vijf kernprogramma's: Metabole aspecten van voeding en gezondheid; Voeding, levenswijze en gezondheid; Veiligheid van voedsel; Produkttechnologie; en Agrobiotechnologie en procestechnologie.

Versterking uit Maastricht

De commissie van de KNAW vindt dat de "onderzoekactiviteiten van de deelnemende groepen in Maastricht uitstekend passen in de missie van VLAG. De commissie beschouwt deze uitbreiding als een versterking van de onderzoekschool."
"NUTRIM vormt een fors deel van VLAG-II", zegt Noël Lebens, directeur/beheerder van NUTRIM. "Het verricht ongeveer een derde van het onderzoek binnen VLAG. Kenmerkend voor de Maastrichtse inbreng is de oriëntatie op het humane aspect: de betekenis van voeding bij ziekte en gezondheid van de mens." Hieronder valt ook het bekende onderzoek naar voeding voor topsporters. Een ander belangrijke onderzoekslijn in Maastricht richt zich op bio-actieve stoffen in de voeding, zgn. 'functional foods'. Zoals margarine die een stof bevat die het cholesterolgehalte verlaagt, of een stof in een voedingsmiddel die het hongergevoel wegneemt.
Het onderzoek van de andere grote partner binnen VLAG-II, Landbouwuniversiteit Wageningen, richt zich bijvoorbeeld veel meer op de technische aspecten van voeding, zoals de produktie.

NUTRIM

Het Nutrition and Toxicology Research Institute Maastricht is een onderzoeksinstituut van de faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Binnen NUTRIM vindt onderzoek plaats op het gebied van voeding en (voedings-)toxicologie. Het instituut heeft een goede reputatie gevestigd. In 1998 verwierf het bijvoorbeeld een record aantal van elf projecten gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Deel: ' VLAG-II erkend door de KNAW '
Lees ook