Gemeente Eindhoven

nieuws | persberichten

Persbericht: 13 september 2001

Vlaggen halfstok, straatverlichting aan, condoleance-register

Vrijdag 14 september 12.00 uur: 3 minuten stilte

De gemeente Eindhoven geeft gehoor aan de oproep van de Minister President om in verband met de rampzalige gebeurtenissen in de Verenigde Staten op vrijdag een aantal maatregelen te treffen ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Van 12.00 uur tot 12.03 uur zal de straatverlichting in Eindhoven branden, evenals de grote lantaarns op het Stadhuisplein. Daarnaast wordt vrijdag op de gemeentelijke gebouwen de vlag halfstok gevoerd. Ook ligt er in het Stadskantoor een condoleance-register waaraan de inwoners van Eindhoven hun bijdrage kunnen leveren. Dit register wordt dinsdag 18 september a.s. aangeboden aan een vertegenwoordiger van de Amerikaanse Ambassade.

De oproep van de Minister President luidde als volgt: De Europese Unie heeft besloten om vrijdag 14 september a.s. uit te roepen tot dag van rouw voor de slachtoffers van de aanslagen in de Verenigde Staten en de bevolking van de Europese Unie opgeroepen om op die dag om 12.00 uur drie minuten stilte in acht te neme. In verband hiermee verzoek ik u van alle rijksgebouwen op vrijdag aanstaande de Nederlandse vlag halfstok te voeren.

18 september-viering
In verband met de gebeurtenissen in de VS is ook het programma voor 18 september aangepast. Het programma begint om 19.30 uur op het Stadhuisplein met een defilé. Vervolgens spreken onder andere burgemeester Welschen en een vertegenwoordiger van de Amerikaanse Ambassade. Daarna volgen het ontsteken van het bevrijdingsvuur en de kranslegging. Muziekkorpsen spelen aangepaste muziek en de volksliederen. Na afloop is er een ontvangst voor oud-strijders.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vlaggen halfstok, straatverlichting aan en 3 minuten stilte '
Lees ook