Provincie Zeeland

Vlaginstructie tijdens herdenking slachtoffers Verenigde Staten

De commissaris van de koningin heeft de burgemeesters in Zeeland geïnformeerd over de vlaginstructie, zoals die van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties is uitgegaan voor komende vrijdag, 14 september.
De instructie volgt uit het besluit van de Europese Unie om vrijdag uit te roepen tot dag van rouw voor de slachtoffers van de aanslagen in de Verenigde Staten. Behalve dat om twaalf uur drie minuten in stilte in acht worden genomen, wordt gevraagd de Nederlandse vlag die dag half stok te voeren.
De burgemeesters is gevraagd volgens de instructie te handelen. Op provinciaal niveau is onder meer besloten vergaderingen gedurende de drie minuten stilte te onderbreken en de bediening van de bruggen en sluizen in het Kanaal door Walcheren achterwege te laten. De dienstregeling van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland wordt gehandhaafd. Wel zal, net als van de provinciale gebouwen, vanaf de schepen en aanlegplaatsen de vlag halfstok worden gevoerd.

13 september 2001, mw. J.C. van Nieuwenhuijze, tel. 0118-631402, nr. 53/2001

Deel: ' Vlaginstructie Zeeland voor herdenking slachtoffers VS '
Lees ook