Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persinfo

nr.: 5
datum: 13-1-1999

KOSTPRIJS EN KWALITEIT BEPALEND VOOR EUROPESE MARKT

De ontwikkelingen op de Europese thuismarkt dwingen de sector alert te zijn. In zijn nieuwjaarsrede zegt voorzitter Rob Tazelaar van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren dat het op de toekomstige Europese markt zal gaan om drie belangrijke zaken. Dat zijn de voedselveiligheid, de biologisch producten en de ‘consumer concerns’.

In Europees verband worden de voedselveiligheidseisen verscherpt, zegt Tazelaar. Tegelijkertijd zal de afzet van biologische producten toenemen en er komt meer aandacht voor ‘consumer concerns’. Dit betreft aspecten waar de burger van de overheid meer aandacht voor vraagt.

De Europese Commissie gaat er in de Agenda 2000 vanuit, dat nieuwe lidstaten uit de Midden- en Oosteuropese landen op middellange termijn zullen toetreden. Nu heeft de productie in deze landen door de structuur, zowel wettelijk als op het gebied van kennis, (te) weinig perspectief. Als deze problemen worden opgelost, zal de landbouwpotentie van deze landen worden benut. Omdat de ontwikkeling van de consumptie trager zal verlopen, denkt Tazelaar, dat deze landen op den duur een belangrijke concurrent op de Europese markt zullen worden. De PVE-voorzitter denkt dan vooral aan de zogenoemde grondstoffen, waartoe ook wel de producten uit de intensieve veehouderij worden gerekend.

Als Nederland wil blijven concurreren, moeten de productielasten in de EU vergelijkbaar zijn, zegt Tazelaar. Hij wijst erop, dat de sector in Nederland voor ogen moet houden, dat:

de kostprijzen doorlopend moeten worden bezien collectieve en individuele kwaliteitsplannen voortdurend moeten worden uitgebouwd om voorop te blijven lopen; en geanticipeerd moet worden op behoeften van de burger.

De PVE-voorzitter heeft er vertrouwen in, dat als de Nederlandse intensieve veehouderij slagvaardig blijft, dat ook onder nieuwe omstandigheden een goede toekomst is weggelegd, zelfs als dit op een iets lager productieniveau ligt.

© 1999. Aan de teksten van de Internetsite van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (www.pve.nl) kunnen géén rechten worden ontleend. De Productschappen Vee, Vlees en Eieren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie op enige Internetsite waarnaar onder www.pve.nl wordt verwezen.

Deel: ' Vlees & eieren kostprijs en kwaliteit bepalen de markt '
Lees ook