Ministerie van VWS

Vliegenthart indexeert vergoeding pleegouders

Donderdag 23 maart 2000, persbericht nummer 25

De vergoeding voor pleegouders wordt dit jaar geïndexeerd. Staatssecretaris Margo Vliegenthart van VWS wil pleegouders vanaf 2000 compenseren voor de gestegen kosten van levensonderhoud. Vliegenhart heeft dit donderdag gezegd op een landelijke conferentie van het project Trillium in Den Haag.

De positie van pleegouders wordt verder verbeterd doordat in de kaderwet Arbeid en zorg pleegouders ook aanspraak kunnen maken op kortdurende betaald zorgverlof en pleegouders ook in aanmerking komen voor de kinderkorting in het nieuwe belastingstelsel. Onderzocht wordt nog of de hoogte van de vergoeding toereikend is voor de kosten.

Trillium is een gezamenlijk initiatief van instellingen in de pleegzorg, wetenschap, cliëntenorganisaties en overheid. Bedoeling is om te komen tot een hedendaagse invulling van het pleegouderschap, de kwaliteit van de pleegzorg te verbeteren en voorwaarden te scheppen voor uitbreiding van de pleegzorg. Donderdag kreeg Vliegenthart het eerste exemplaar van een visiedocument van Trillium uitgereikt.

De staatssecretaris onderstreepte op de conferentie de noodzaak om een eigentijds karakter van de pleegzorg te ontwikkelen. De invulling van de pleegzorg, de verwachtingen over het pleegouderschap, maar vooral ook de rol van de pleegouders moet worden aangepast aan de huidige maatschappelijke verhoudingen, de eisen van de tijd. Een tijdperk waarin steeds meer pleegouders arbeid en zorgtaken combineren. Daarbij hoort een adequate ondersteuning van pleegouders, een adequate pleegvergoeding en versterking van de rechtspositie van pleegouders, aldus de staatssecretaris, die erop wees dat het belang van het kind centraal moet blijven staan.

Meer documenten over dit onderwerp kunt u vinden in het thema: Jeugd - jeugdzorg

Deel: ' Vliegenthart indexeert vergoeding pleegouders '
Lees ook