Ministerie van VWS

Vliegenthart kondigt aanwijzing stichting opmaat aan

Woensdag 19 januari 2000, persbericht nummer 3

Staatssecretaris Margo Vliegenthart van VWS zal de Sichting Opmaat in Bedum een aanwijzing geven om de kwaliteit van de zorg in deze instelling voor verstandelijk gehandicapten op korte termijn te verbeteren. Met name de kwaliteit van het (zorg)management, het ontbreken van zorgplannen voor cliënten en het niet naleven van wettelijke bepalingen, zijn hiervoor aanleiding. De staatssecretaris heeft dat woensdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de staatssecretaris op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen om een aanwijzing voor de stichting gevraagd. De IGZ heeft de afgelopen tijd meerdere keren onderzoek gedaan bij Opmaat en ernstige tekortkomingen geconstateerd. Volgens de IGZ is in woningen van de instellingen sprake van slechte kwaliteit van zorg, mist het management van de instelling slagkracht en is op sommige plaatsen binnen Opmaat sprake van normvervaging en zijn er risicos voor bewonerszorg, professionele verantwoordelijkheid, hygiëne van de bewoners en de gebouwen. Overleg hierover van de IGZ met Opmaat heeft onvoldoende tot verbeteringen geleid. Volgens de IGZ is nog steeds sprake van slechte kwaliteit van zorg.

Stichting Opmaat krijgt op 28 januari nog de gelegenheid om te reageren op het voornemen van de staatssecretaris. Daarna wordt de aanwijzing definitief. De aanwijzing houdt concreet onder meer in aanstelling op korte termijn van een crisismanager en een geneesheer-directeur, het opstellen van een zorgplan voor bewoners die dat nog niet hebben en samenwerking zoeken met een andere instelling om het huidige gebrek aan kwaliteit en deskundigheid op te heffen. Dit moet vastgelegd worden in een plan van aanpak op grond van conclusies en aanbevelingen van de IGZ. Volgens Vliegenthart is een cultuuromslag nodig en moeten de gezagsverhoudingen binnen Opmaat op zo kort mogelijke termijn hersteld worden.

De Raad van Toezicht van Opmaat is onlangs afgetreden. De demissionaire raad heeft de koepelorganisaties van instellingen in de gehandicaptenzorg VGN gevraagd in samenwerking met de Federatie Ouderverenigingen een voordracht te doen voor een nieuwe raad van toezicht. Dat krijgt waarschijnlijk deze week zn beslag.

Deel: ' Vliegenthart kondigt aanwijzing Stichting Opmaat aan '
Lees ook