NISB

Belangrijke taak voor het nieuwe breedtesportinstituut NISB

Staatssecretaris Vliegenthart ziet belangrijke taak voor het nieuwe breedtesportinstituut NISB

Door het onthullen van het logo van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) op 18 november symboliseert Staatssecretaris Vliegenthart de start van deze nieuwe organisatie. Het NISB zal gaan functioneren als het landelijk kennis- en innovatiecentrum op het gebied van de breedtesport en als projectorganisatie ter ondersteuning van de breedtesportontwikkeling op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.

De Staatssecretaris benadrukt dat NISB zich met name zal moeten richten op het signaleren van ontwikkelingen en trends binnen de sport, het ontwikkelen van vernieuwende projecten en het ondersteunen van gemeenten en sportorganisaties in hun streven om sport in toenemende mate bij te laten dragen aan maatschappelijke doelen.

De directeur van NISB, André van Schaveren, onderstreept de woorden van de Staatssecretaris. Daarbij geeft hij de noodzaak aan om vraaggestuurd te werken, waarbij de afstemming met de beleidspartners door de bestuurlijke samenstelling van NISB is gegarandeerd. (VNG/LC, IPO, NOC-NSF) NISB zal dienstverlenend zijn aan o.a. de werkvelden welzijn, gezondheid, onderwijs, recreatie en aan de lokale sportaanbieders.
Ook zal het aandacht besteden aan vragen met betrekking tot innovatie en implementatie, b.v. door advisering, onderzoek, deskundigheidsbevordering en voorlichting.

De benodigde kennis van het werkveld is reeds vanaf de start aanwezig, doordat de besturen van de landelijke dienst Beweging Recreatie en Spel, de Stichting Spel en Sport en de landelijke stichting MBvO hun organisatie op deze dag hebben overgedragen aan NISB. Tevens worden een aantal uitvoerende activiteiten van Hart in Beweging en NOC-NSF overgenomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

De heer Ger Kroes
(communicatie)

tel: 026-4833800

18 nov 99 16:18

Deel: ' Vliegenthart start het nieuwe breedtesportinstituut NISB '
Lees ook