Productschap Zuivel


P E R S B E R I C H T

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
Postbus 29773,2502 LT Den Haag
Bezoekadres : Prinsevinkenpark 19, Den Haag
Bankrekening :35.76.06.760
Telefoon : 070-3362721
03-03-1999 Fax :070 3362811 Communicatie

Vlotte schadevergoeding in de maak voor gedupeerde melkveehouders

De Nederlandse rundveehouderij en fabrikant Bayer willen op zeer korte termijn de schade afhandelen, die melkveehouders hebben geleden na het gebruik van een entstof, die was besmet met het bvd-virus (bovine virus diarree). Deze intentie is vanmorgen uitgesproken tijdens een overleg, dat beide partijen hebben gevoerd in Lelystad.

Als gevolg van ziekte, die is geconstateerd op 11 bedrijven, zijn in totaal 135 koeien doodgegaan. In alle gevallen was op deze bedrijven geënt tegen de koeiengriep (IBR) met dezelfde, naar later bleek, besmette entstof. Dat het aantal gedupeerde bedrijven beperkt is gebleven, komt doordat in deze periode betrekkelijk weinig werd geënt.

Op basis van onderzoek, uitgevoerd bij ID-DLO in Lelystad, is een besmetting van het vaccin aangetoond. De fabrikant voert momenteel een intern onderzoek uit, waaruit zal blijken of de bevindingen van ID-DLO worden bevestigd.

In samenwerking met een onafhankelijk instituut is Bayer ook bezig het productieproces van het vaccin door te lichten. Mede aan de hand van de resultaten van beide onderzoeken zal het gesprek eind volgende week worden voortgezet. Voor de rundveehouderij is dit van groot belang in verband met hervatting van de landelijke entingscampagne tegen IBR. Naar aanleiding van de ziekte-uitbraken is deze tijdelijk stilgelegd.

LTO-Nederland heeft aangedrongen op een zorgvuldige en snelle afhandeling van de schade. Volgende week ligt een uitgewerkt overzicht op tafel van de totale schade per bedrijf. Uit het gesprek kwam vanmorgen naar voren, dat alle betrokken partijen deze zaak snel de wereld uit willen helpen en dat de kans op herhaling van een besmetting wordt uitgesloten.

Voor vragen of opmerkingen over site: zbox@pz.agro.nl bijgewerkt op: 04 March 1999 07:55

Deel: ' Vlotte schadevergoeding voor gedupeerde melkveehouders '
Lees ook