Vluchtelingenwerk Nederland

VluchtelingenWerk vraagt rechter duidelijkheid

9 december 1999

Vandaag behandelt het gerechtshof in Arnhem een verzoek van VluchtelingenWerk om zelf te worden vervolgd. VluchtelingenWerk hoopt dat de rechter uitspreekt dat meewerken aan het verkrijgen van 'niet-officiële papieren' onder bepaalde omstandigheden niet strafbaar is.

Berisping
De zaak kwam anderhalf jaar geleden aan het rollen, toen het openbaar ministerie in Zutphen VluchtelingenWerk berispte. Stichting VluchtelingenWerk Apeldoorn zou zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, door geld ter beschikking te stellen aan vluchtelingen voor de aanschaf van valse paspoorten. Met deze paspoorten konden gezinsleden van vluchtelingen van Noord-Irak naar Nederland komen. Het IND had deze gezinsleden in het kader van gezinshereniging daarvoor toestemming gegeven.

Principieel
Het openbaar ministerie ging destijds echter niet over tot vervolging, omdat de omstandigheden in Noord-Irak 'bijzonder' waren. De zaak werd geseponeerd. De schijn kan blijven bestaan dat VluchtelingenWerk zich met criminele activiteiten bezighoudt. VluchtelingenWerk acht de zaak zo principieel dat ze het hof gevraagd heeft vervolging in te stellen. Het gebruik van valse paspoorten is in sommige gevallen onvermijdelijk. Het Vluchtelingenverdrag bepaalt dat illegale middelen mogen worden ingezet om bedreigingen in eigen land te kunnen ontvluchten. VluchtelingenWerk vindt dat organisaties die voor deze vluchtelingen opkomen, niet in de beklaagdenbank thuishoren.

VluchtelingenWerk: vlucht er niet voor weg.- Joost Prinsen

Deel: ' VluchtelingenWerk wil eigen strafbaarheid toetsen '
Lees ook