Gemeente 's-Hertogenbosch

Brandweer: "een vluchtplan van levensbelang"

do 11 oktober 2001

Uit onderzoek blijkt dat mensen de kans laag inschatten dat er ooit brand zal uitbreken. Bovendien denken ze dat het niet zo'n vaart zal lopen, mocht het hen ooit overkomen. De gevaren van brand worden ronduit onderschat. Tijdens de Nationale Brandpreventieweek die afgelopen week is gehouden, heeft de brandweer gewezen op het belang van een vluchtplan, want áls brand je overkomt, moet je weten wat je moet doen.

Jaarlijks breekt er in ongeveer 8000 woonhuizen brand uit. Bij deze branden komen jaarlijks gemiddeld vijftig mensen om het leven en vallen er 800 gewonden. De schade in geld uitgedrukt is enorm, ongeveer 185 miljoen ( 83.949.339,98). De immateriële schade (het leed dat brandwonden veroorzaakt) en de emotionele schade (het verlies van onvervangbare bezittingen, de ravage die een brand aanricht) zijn zo mogelijk nog groter. Veel mensen blijken een volkomen verkeerde voorstelling te hebben van de natuurkracht "vuur". Ze hebben bijvoorbeeld geen idee hoe snel vuur om zich heen kan grijpen. Ook beseffen ze niet dat je in een woning die vol staat met rook geen hand voor ogen ziet. Het maken van een vluchtplan is daarom van levensbelang.

Wat is een vluchtplan?

Een vluchtplan is een verzameling van afspraken die u samen met uw huisgenoten maakt voor het geval er brand uitbreekt bij u thuis. In een vluchtplan worden de volgende zaken vastgelegd:


- De veiligste en snelste vluchtroute(s) uit het huis;

- een verzamelplaats: waar ontmoet u elkaar als u uit huis gevlucht bent?;


- de taakverdeling van uw huisgenoten: wie is verantwoordelijk voor welk gezinslid of huisdier?;


- markante punten in het huis: waar bevinden zich de blusmiddelen, de huissleutels en de hoofdafsluiters van gas en elektra?

Vluchtroute(s)


- Geef op een plattegrond van uw huis aan wat de snelste en gemakkelijkste vluchtroutes zijn;


- een goede vluchtroute gaat van boven naar beneden (in verband met opstijgende rook) en bij voorkeur naar de straatzijde van het pand (zodat u gezien wordt en hulpverleners u kunnen bereiken);


- de beste plekken om het huis te verlaten zijn de normale uitgangen: de voordeur en de achterdeur.

Tevens kunt u nuttig gebruik maken van ramen op de begane grond.

Verzamelplaats

Spreek af waar u elkaar ontmoet. Kunt u het huis niet meer verlaten, spreek dan af in een vertrek aan de straatzijde van het huis. Dan is de kans groter dat u wordt gevonden en gered.

Taakverdeling


- Spreek af wie zich bij brand over welke huisgenoot ontfermt. Vergeet daarbij ook de huisdieren niet;


- bepaal wie de sleutels beheert en het aanspreekpunt is voor de hulpverleningsdiensten.

Markante punten

Zorg ervoor dat ieder gezinslid weet:


- Waar de (reserve)sleutels van woning en garage of schuur zijn;

- waar in huis de blusmiddelen zich bevinden en hoe ze werken;

- waar de hoofdafsluiters van gas, elektra en water zich bevinden.
Verstandig vluchten


- Breng bij brand direct uw huisgenoten en uzelf in veiligheid;

- blijf tijdens het vluchten laag bij de grond. Sluit als het kan deuren en ramen achter u;


- bel de brandweer (1-1-2);


- gebruik geen lift en ga direct naar de verzamelplaats;

- geef de brandweer informatie en de voordeursleutel.
Tips

Hoe eerder een brand wordt ontdekt, hoe beter. Rookmelders "ontdekken" brand in een vroeg stadium. Als u nog geen rookmelder(s) hebt, koop er dan vandaag nog een! Betrek vooral kinderen nadrukkelijk bij uw vluchtplan. Leg ze duidelijk uit wat de bedoeling is en wat van ze wordt verwacht.

Houdt van tijd tot tijd een brandoefening met uw huisgenoten. Zo kunt u controleren of uw vluchtplan klopt, of moet worden bijgesteld.

Folder

De folder "Geef brand geen kans.....met een vluchtplan" is verkrijgbaar bij de brandweer. Wilt u deze folder aanvragen of meer weten over voorzorgsmaatregelen die u kunt nemen om u te beschermen tegen brand? Neem dan contact op met de afdeling preventie van de brandweer, tel. (073) 688 98 89. Of kijk op
www.brandgevaar.nl

---

Deel: ' Vluchtplan van levensbelang volgens Brandweer '
Lees ook