KLM


01/045


VLZ BREEKT PRINCIPE-AKKOORD MET KLM NEDERLAND

AMSTELVEEN, 28 augustus 2001 - KLM Nederland (KLM) en de Vereniging van ANVR Luchtvaartagenten en Zakenreisbureaus (VLZ) hebben eind december 2000 een Zwaan-convenant gesloten, hetgeen betrekking had op het invoeren van een nieuwe beloningstructuur voor het werk dat de reisagent verricht voor KLM, ingaande per 1 januari 2002.

De VLZ is teruggekomen op deze overeenkomst en heeft aangegeven middels een brief van 2 augustus 2001 dat zij haar steun heeft ingetrokken en weer met KLM in gesprek wilde.

Op maandag 27 augustus 2001 heeft het voltallig bestuur van de VLZ gesproken met de Directie van KLM Nederland en daar bleek dat de VLZ, zeven maanden na het afsluiten van het convenant, vier eisen op tafel legde waarmee de KLM volledig moest instemmen. Ieder punt op zich was reeds een breekpunt voor de VLZ.

Doordat KLM zich niet onvoorwaardelijk kan binden aan deze eisen en de VLZ niet wilde ingaan op de openingen door KLM geboden, trekt de VLZ , tot grote teleurstelling van KLM, zijn steun in. KLM is juist vorig jaar met de agenten om de tafel gaan zitten om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor een nieuwe structuur, hetgeen gelukte in december 2000. KLM is ontgoocheld dat de VLZ nu haar steun op oneigenlijke gronden heeft ingetrokken.

KLM rest niets anders dan door te gaan met de implementatie van de nieuwe beloningstructuur in de markt en zal verder onderhandelden op individuele basis met de marktpartijen.

AMS/DR/FH

Zoekwoorden:

Deel: ' VLZ breekt principe-akkoord met KLM Nederland '
Lees ook