Kerken in Aktie

Datum: 17/05/2002
VN moet Mensenrechtentribunaal Oost Timor internationaliseren Aan de vooravond van de onafhankelijkheid van Oost Timor werd bekend dat de Indonesische regering geen gerechtelijke stappen zal ondernemen tegen luitenant Camilo dos Santos. Er zou volgens de Indonesische autoriteiten onvoldoende bewijs bestaan tegen Dos Santos, die direct betrokken zou zijn bij de moord op Sander Thoenes. De Nederlandse journalist werd in september 1999 in Dili doodgeschoten, toen de trekkende Indonesische troepen, wraak namen nadat de bevolking van Oost Timor voor onafhankelijkheid had gekozen.

Kerkinactie, Justitia et Pax en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) hebben een brandbrief geschreven aan Kofi Annan, de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties. Annan zal in de nacht van 19 op 20 mei aanwezig zijn bij de officiële feestelijkheden rond de onafhankelijkheid van Oost Timor en zal ook besprekingen voeren met de Indonesische autoriteiten.

In de brief doen de organisaties een dringend beroep op Annan om nu stappen te nemen om het Mensenrechten Tribunaal van Oost Timor te internationaliseren. De organisaties zullen ook de Nederlandse overheid hierover benaderen. Indonesië heeft immers bewezen niet zelfstandig in staat te zijn de mensenrechtenschendingen in Oost Timor van 1999 op een adequate manier en volgens internationaal gemaakte afspraken af te kunnen handelen.

De organisaties schrijven dan ook dat juist nu, op het moment dat de VN op het punt staat zich terug te trekken uit Oost Timor, het noodzakelijk is om maatregelen te nemen, zodat alle verdachten van mensenrechtenschendingen in 1999 in Oost Timor kunnen worden berecht.

De wijze waarop Indonesië haar ad hoc mensenrechtentribunalen voor mensenrechtenschendingen in Oost Timor aanpakt, is de laatste tijd van verschillende kanten onder vuur genomen. De manier waarop de Indonesische autoriteiten de moord op de Nederlandse journalist Sander Thoenes hebben behandeld, is tekenend. Algemeen werd het onderzoek naar de moord beschouwd als een testcase voor de Indonesische autoriteiten. Daarmee hebben zij aan kunnen tonen hoe serieus hun pogingen zijn om daders van schendingen van mensenrechten te vervolgen.

Volgens Kerkinactie, Justitia et Pax en de NVJ zijn zij daarin ernstig te kort geschoten. Onlangs werd hoofdverdachte Dos Santos zelfs tot bevelhebbend officier gepromoveerd, terwijl de VN, Nederland en Indonesië zelf nog een onderzoek doen naar zijn rol in de moord op Thoenes.

Deel: ' VN moet Mensenrechten Tribunaal Oost Timor internationaliseren '
Lees ook