PERSBERICHT
Society for International Development - Nederland

Inge Kaul (UNDP) verzorgt extra SID-lezing

VN-TOPONDERZOEKER: GLOBALISERING IS TE BEHEERSEN EN TE STUREN

Rotterdam, 8 februari 2000

Globalisering is geen onbestuurbaar proces. We kunnen het kanaliseren en zorgen dat het bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. Maar dat houdt wel een geheel nieuwe benadering van de internationale samenwerking in - en een nieuw type diplomatie. Essentieel daarin is het begrip Global Public Goods. Dat stelt Inge Kaul, toponderzoeker bij het VN-Ontwikkelings-programma UNDP, in een lezing voor de Nederlandse afdeling van de Society voor International Development (SID). Datum maandag 14 februari aanstaande; plaats: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag. Aanvang 17.30 uur. Gespreksleider: SID-voorzitter Jos van Gennip.

De Directeur van het Office of Development Studies van het UNDP zal in haar lezing "Managing globalization: the notion of global public goods as an essential key" ingaan op het vernieuwende idee van "mondiale publieke goederen" en pleiten voor een fundamentele herziening van de internationale samenwerking en de internationale diplomatie zoals wij die kennen.

De economische term "Publieke Goederen" staat voor goederen die - eenmaal geproduceerd - aan iedereen ten goede komen. Dit idee moet naar het mondiale niveau worden getild, vindt Kaul. Global Public Goods (GPG's) zijn mondiaal en eigendom van geen enkel individu, groep of land. De voordelen ervan zijn grensoverschrijdend en meerdere generaties en bevolkingsgroepen hebben er baat bij. Denk aan onderwijs, gezondheidszorg, rechtssystemen; aan informatie, vrede, een duurzaam milieu en mensenrechten; en aan instellingen die zorgen voor financiële en handelsstabiliteit. Het vernieuwende GPG-concept is vorig jaar gelanceerd in het boek "Global Public Goods, International Co-operation in the 21st Century" met bijdragen van prominente deskundigen als Joseph Stiglitz, Jeffery Sachs en Amartya Sen.

Eigenlijk zijn veel actuele internationale vraagstukken - waaronder de kwesties die aan de orde waren bij de recente WTO-conferentie in Seattle - geworteld in een "undersupply" - een gebrekkig voorhanden zijn - van zulke mondiale publieke goederen. Regeringen zouden dus veel meer moeten investeren in een beter beheer en in een betere voorziening van zulke goederen. Internationale samenwerking moet daarom een integraal deel van nationaal publiek beleid worden. De financiering van GPG's zal bovendien een volledig nieuwe benadering van de ODA - de officiële ontwikkelingshulp - vergen, aldus Kaul.

Inge Kaul is directeur van UNDP's Office of Development Studies (ODS) Deze unit voor toekomstgerichte ontwikkelingsanalyses stimuleert onderzoek naar praktische beleidsmaatregelen gericht op menselijke ontwikkeling - human development. Van 1990-1995 was Kaul directeur van het Human Development Report Office en - samen met Mahbub-Ul-Haq - drijvende kracht achter het Human Development Report, inmiddels een van de belangrijkste jaarrapporten op het terrein van mondiale sociale ontwikkeling.

Deel: ' VN-toponderzoeker globalisering is beheerbaaar '
Lees ook