Ingezonden persbericht


VN WERELDTOP VOOR KINDEREN

In mei organiseren de Verenigde Naties in New York een Wereldtop voor kinderen. Van 8 tot en met 10 mei komen regeringsleiders uit de hele wereld bijeen om de situatie van kinderen en jongeren in de wereld te bespreken. Op de top gaat het niet alleen ver kinderen, ook de kinderen zelf komen aan het woord.

De Wereldtop voor kinderen is niet de eerste kindertop die wordt gehouden. De eerste kindertop was in 1990. De regeringsleiders van de wereld hebben toen afgesproken dat in het jaar 2000 alle kinderen op de wereld naar de basisschool zouden moeten kunnen gaan, dat alle kinderen schoon drinkwater zouden moeten kunnen drinken, dat de kindersterfte met een derde verminderd zou moeten zijn en dat ondervoeding bij kinderen met de helft terug zou zijn gebracht. In de 16e editie van Per Expresse onderzoeken de leerlingen wat er van deze mooie plannen terecht is gekomen.

Per Express is een serie lesbrieven over actuele ontwikkelingen in het wereldnieuws. De lesbrieven zijn gekoppeld aan een educatieve website. Beide bieden leerlingen van 10-15 jaar achtergronden bij het nieuws en geven leerkrachten aanwijzingen hoe het nieuws in de klas te behandelen in de bovenbouw van het basisonderwijs en de basisvorming in het voortgezet onderwijs.

Deze lesbrief gaat, na een introductie op de kinderrechten, in op de tien actiepunten die door de Global Movement for Children, waarbij ook 41 Nederlandse organisaties zijn aangesloten, zijn opgesteld. Drie daarvan worden uitgebreid over het voetlicht gebracht: Elk kind telt (tegen discriminatie), Bescherm kinderen tegen oorlog (stop het inzetten van kindsoldaten) en Vecht tegen aids.

De handleiding geeft achtergrondinformatie over de kindertop, lessuggesties voor basis- en voortgezet onderwijs bij de werkbladen en de aansluiting bij kerndoelen.

De educatieve website geeft aanvullende informatie en extra lessuggesties voor leerlingen n leerkrachten.

Voor leerlingen zijn er onder meer verhalen over de situatie van kinderen wereldwijd (t.a.v. voeding, onderwijs, armoede, gezondheid, kinderarbeid, e.d.), interviews met kinderen uit landen over de hele wereld die vertellen wat zij graag aan de leiders op de top zouden willen zeggen, en een fotopagina. Aandacht is er ook voor wereldwijde acties van kinderen voor een beter leven. Verder is er een uitgebreide linkspagina met informatie over de kindertop en de thema's die daar aan bod komen.

Voor leerkrachten zijn er extra lessuggesties, het officile regeringsrapport over de situatie van kinderen in Nederland en informatie over wat er sinds de vorige top in 1990 is bereikt. Uiteraard ontbreekt ook voor hen een uitgebreide linkspagina niet.

De lesbrief met handleiding kost 3,50 en is te bestellen bij:

Centrum voor Mondiaal Onderwijs

Postbus 9108

6500 HK Nijmegen

tel. 024-3613074

fax 024-3613014

email: cmo@nsm.kun.nl

https://www.cmo.nl

De lesbrief en handleiding zijn ook met behoud van de originele opmaak gratis te downloaden vanaf https://www.cmo.nl en vanaf https://perdagwijzer.kennisnet.nl/

Per Expresse is mogelijk gemaakt door de Europese Unie en Bureau Kennisnet

Antoon Seelen
Centrum voor Mondiaal Onderwijs
Postbus 9108
6500 HK Nijmegen
Telefoon: 024-3615697
Fax: 024-3613014
E-mail: a.seelen@nsm.kun.nl https://www.cmo.nl

Deel: ' Vn wereldtop voor kinderen '
Lees ook