BOVAG persbericht

Bron: Persberichten
Datum: 29-4-1999VNA en BOVAG starten nauwe samenwerking

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) en de BOVAG (onder)afdeling Autoleasing hebben besloten tot een nauwe samenwerking met ingang van 1 mei 1999. De belangrijkste doelstelling hiervan is de collectieve belangenbehartiging voor de Nederlandse autoleasebranche te versterken.

De besturen en de algemene ledenvergaderingen van de VNA en BOVAG (onder)afdeling Autoleasing zijn akkoord gegaan met deze nauwe samenwerking, die het zelfstandige karakter van beide organisaties niet aantast. De VNA kan nu gebruik maken van diensten en medewerkers van BOVAG, waartoe het secretariaat van de VNA op 1 mei verhuist naar het BOVAG-huis in Bunnik. De VNA gaat vanaf deze datum ook de collectieve belangenbehartiging voor de bij BOVAG aangesloten autoleasemaatschappijen verzorgen. De verhuuractiviteiten binnen BOVAG blijven overigens buiten deze samenwerking.

Een van de doelstellingen van de samenwerking is een verbetering van de efficiency en kostenbeheersing, zodat beide organisaties een betere service aan hun leden kunnen verlenen tegen lagere kosten. "Wij zullen vooral samenwerken op het gebied van public affairs, publiciteit en fiscaal-economische zaken, zodat de belangenbehartiging voor de autoleasebranche verder kan worden verbeterd", aldus VNA-voorzitter Peter Verkuyl. "VNA en BOVAG praten nu vanuit een gemeenschappelijk beleid, waardoor wij ook in onze dialoog met de overheid een nog sterkere partij vormen", aldus John Hoekzema, voorzitter van de BOVAG.

In januari 2000 zal een commissie in het leven worden geroepen die gaat onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor een nieuwe overkoepelende vereniging, die alle professionele autoleasemaatschappijen in Nederland omvat, waardoor de continuïteit in de dienstverlening zal zijn gewaarborgd. Afgesproken is dat deze nieuwe vereniging uiterlijk op 1 mei 2002 van start zal gaan.

Nieuw bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNA, die op 28 april unaniem akkoord ging met deze nauwe vorm van samenwerking, werden tevens enkele nieuwe bestuursleden gekozen. Het bestuur bestaat nu uit zes leden: drie van hen vertegenwoordigen de grote leasemaatschappijen (met meer dan 10.000 auto's), twee hebben zitting namens de kleinere leasemaatschappijen en één bestuurslid neemt zitting namens BOVAG.

Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:
Peter Verkuyl (directeur Auto Lease Holland), voorzitter Jim Koot (directeur De Lage Landen Translease), lid Ad Ypma (directeur Leasecontracts), lid
Rogier van Ewijk (directeur Runoto Leasing), lid Roelof ter Mors (directeur SNS Automotive), lid namens BOVAG.

Wijnand de Geus blijft secretaris van de VNA, Arnoud Koedijk blijft secretaris van de BOVAG (onder)afdeling Autoleasing.

Het nieuwe adres van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) luidt:
Postadres Bezoekadres
Postbus 42 Kosterijland 15
3980 CA Bunnik 3981 AJ Bunnik

Telefoon 030 659 52 99 Fax 030 657 24 69

Het e-mailadres blijft ongewijzigd: vna@rdc.nl

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) is de brancheorganisatie van professionele autoleasemaatschappijen, waarvan de aangesloten leden een wagenpark van ongeveer 350.000 personenauto's beheren.

BOVAG (onder)afdeling Autoleasing maakt deel uit van de afdeling Autoverhuur en Leasing van BOVAG, waarbij ruim 600 autoverhuurbedrijven en 50 leasemaatschappijen zijn aangesloten. Gezamenlijk beheren zij ruim 100.000 voertuigen.

Deel: ' VNA en BOVAG starten nauwe samenwerking '
Lees ook