expostbus51


VAKBOND NED CABINEPERSONEEL

VNC/UNIE verenigen bonden KLM/ALITALIA alliantie

VNC PERSBERICHT

Schiphol-Oost, 17 maart 1999

VNC EN DE UNIE VERENIGEN BONDEN KLM/ALITALIA ALLIANTIE

Alle bonden gezamenlijk voor het eerst in Amsterdam bijeen.

Vandaag is in Amsterdam een tweedaagse bijeenkomst afgesloten van bij de KLM en Alitalia actief zijnde vakorganisaties. In de door de Vakbond voor Nederlands Cabinepersoneel VNC en de vakbond DE UNIE georganiseerde bijeenkomst werd overlegd over de mogelijke consequenties van de tussen Alitalia en de KLM overeengekomen verregaande samenwerking voor de werknemers.
Er zijn afspraken gemaakt over de bescherming van de werkgelegenheid en een rechtvaardige verdeling van de groei. Het is de verwachting van alle vakbonden gezamenlijk dat de samenwerking tussen KLM en Alitalia zal leiden tot meer groei. Ook besloten de vakbonden dat zij of allianties van vakbonden een erkenning zouden moeten hebben gelijk aan die ze nu op nationaal niveau genieten.

Henri Popelier: "Wanneer per 1 april a.s. de maatschappijen hun Master Co-operation Agreement presenteren zal daaruit ondubbelzinnig blijken dat samenwerking ook het verleggen van vervoersstromen betekent. Wanneer dit leidt tot meer groei voor iedereen juichen we dat toe. Maar voor de gedragenheid van de Alliantie bij de werknemers en de bescherming van hun belangen is het wel noodzakelijk dat er hierover overlegd wordt met de vakbonden. Natuurlijk begrijpen we dat het grote aantal bonden dat niet eenvoudig maakt. Vandaar dat we als VNC al bezig zijn alle cabinebonden in een alliantie te verenigen. Datzelfde doet DE UNIE bij de grondbonden. Een bijeenkomst als die van de afgelopen paar dagen zal hopelijk ook leiden tot meer begrip en samenwerking tussen alle betrokken bonden."

Op 22 september a.s zullen de bonden opnieuw bij elkaar komen, dan in Rome. In de tussentijd zal per segment (cabine, grond en cockpit) worden bekeken hoe er nauwer kan worden samengewerkt.

Woordvoerder in deze is vice-voorzitter Henri Popelier, te bereiken via onderstaand telefoonnummer of via 06 - 51381 445

Lijst van deelnemende cabinebonden
Vakbond voor Nederlands Cabinepersoneel VNC, Nederland SULTA, Italië

Lijst van deelnemende grondbonden
DE UNIE, Nederland
FNV Bondgenoten, Nederland
CNV Bedrijvenbond, Nederland
VHKP, Nederland
APPL/FAPAC, Italië
UGL, Italië
FILT-CISL, Italië (deze bond vertegenwoordigd zowel cabine- als
grondpersoneel)
UILTASPORTI, Italië (deze bond vertegenwoordigd zowel cabine- als
grondpersoneel)

Lijst van deelnemende vliegersbonden
VNV, Nederland
VKB, Nederland
ANPAC, Italië


17 mrt 99 16:56

Deel: ' VNC en de Unie verenigen bonden KLM/Alitalia Alliantie '
Lees ook