Ingezonden persbericht


Verwachte omzetgroei van enkele procenten in 2001

Chemische industrie maakt pas op de plaats

Leidschendam, 22 augustus 2001 - Na een zeer sterke groei in het voorafgaande jaar, maakte de chemische industrie in de eerste helft van 2001 een pas op de plaats. Echter, ten opzichte van de eerste helft van 2000 ligt de omzet 8 % hoger. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het productievolume met 3% en een prijsstijging met 4%. Vergeleken met het zeer hoge einde van 2000 is de omzet in het eerste halfjaar nagenoeg gelijk gebleven. Vanwege de economische omstandigheden zal het voor de chemische industrie moeilijk worden om de eind 2000 gedane voorspelling van een omzettoename van 4,5% te realiseren.

Volgens de CBS-index voor het productievolume was de toename in de basischemie in de eerste helft van 2001 minder dan die in de fijnchemie. Dit als gevolg van het meer conjunctuurgevoelige karakter van de basischemie.

De afzetprijzen zijn in de afgelopen maanden gestabiliseerd. Halverwege 2001 bevond het gemiddelde niveau van de afzetprijzen zich nog iets boven het gemiddelde van 2000. Naar verwachting zullen de afzet- en grondstoffenprijzen zich in de tweede helft van het jaar op het huidige niveau stabiliseren.

Doordat de euro ten opzichte van de dollar laag is gebleven, is de exportpositie van de Nederlandse chemische industrie nog steeds gunstig. Echter, door de tegenvallende economische groei, met name in de VS en het Verre Oosten, en de dalende olieprijzen zijn de marges van de sector onder druk komen te staan. Verwachting is dat de olieprijzen in de tweede helft van 2001 nauwelijks zullen veranderen.

Verwacht wordt dat de investeringen in 2001 licht zullen toenemen. Dit duidt op vertrouwen in de toekomst.De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie(VNCI) behartigt de collectieve belangen van de chemische industrie in Nederland. De chemische sector is goed voor een omzet van circa f 75 miljard en is binnen de Nederlandse industrie verantwoordelijk voor circa 10% van de werkgelegenheid, 15% van de productie, 20% van de export, 25% van de investeringen en 30% van de onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven.

Deel: ' VNCI - halfjaarcijfers '
Lees ook