Gemeente Utrecht

VNG continueert bijdrage aan de stedenband Utrecht - León

Mede dankzij een bijdrage van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kan de gemeente Utrecht zusterstad León blijven ondersteunen bij de planmatige stadsuitbreiding in León Zuidoost. Deze ondersteuning vindt plaats in het kader van de stedenband Utrecht - León. Deze VNG-bijdrage is het vervolg op een bijdrage over de periode augustus 1998 tot en met augustus 2001. Onlangs heeft de VNG besloten om ook voor de periode tot augustus 2004 een bedrag van bijna NLG zeven ton te gaan bijdragen. Het gaat hierbij om het cofinancieren van een aantal investeringen en organisatiekosten, de vergoeding voor de technische missies van Utrecht naar León, voor werkbezoeken en opleidingen van medewerkers van de gemeente LeónDe belangrijkste resultaten van het León Zuidoost-project in de afgelopen drie jaren (fase 1) zijn:


- een goed functionerend projectbureau in León;

- een door de gemeenteraad van León vastgestelde ontwikkelingsvisie voor de langere termijn;


- een uitgifteplan voor bouwkavels voor een periode van 10 jaar, met een model van een halfjaarlijks te evalueren grondexploitatie;


- de stedenbouwkundige uitwerking van de eerste wijk (Azarias H. Pallais) met inmiddels 700 gerealiseerde kavels en 90 (in projectverband) gerealiseerde woningen.


- succesvolle fondswerving door de serviceclub Kiwanis Utrecht, ten behoeve van een nieuw buurthuis in León Zuidoost.

De doelen voor de periode tot augustus 2004 (fase 2) zijn:


- Een duurzame organisatie van de stadsdeelontwikkeling.

- Het bijbehorend beheer van de (dynamische) grondexploitatie.

- Autonome inzet van de gemeentelijke diensten van León

- Een voortgaande produktie van 500 kavels per jaar, met bijbehorende gebiedsontsluiting.


- Meer inzicht in de concrete behoeften en de koopkrachtige vraag van de bevolking naar kavels (voor woningen en bedrijfjes).


- De facilitering van lokale en andere externe partijen bij het realiseren van de woningbouw en infrastructuur.


- De facilitering van de toekomstige bewoners bij kavelkeuze, bouwwijze en bij de informatie over kredietverstrekking.

Van meet af aan is door Utrecht en León 'duurzame ontwikkeling' nagestreefd bij de totstandkoming van dit nieuwe stadsdeel. Het behoud van de landschappelijke kenmerken en elementen krijgt veel aandacht. Andere aspecten van duurzaamheid hebben onder meer betrekking op waterbeheer en groenvoorziening, het tegengaan van erosie, het streven naar een 'low cost' infrastructuur, het mogelijk maken van zelfbouw en zelfbeheer door bewoners en bewonersorganisaties.

Utrecht, 4 september 2001

Deel: ' VNG continueert bijdrage aan stedenband Utrecht '
Lees ook