Vereniging Nederlandse Gemeenten


---

Welkom bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VNG en IPO: pijn evenredig verdelen (14/02/03)

Gemeenten en provincies lopen niet weg voor hun evenredig en redelijk aandeel in de noodzakelijke bezuinigingen. Maar een onevenredige aantasting van de financiële positie van gemeenten en provincies maakt het hun onmogelijk hun verantwoordelijkheid voor het oplossen van de maatschappelijke problemen te kunnen waarmaken. Dit hebben de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) vandaag in een brief laten weten aan de informateurs Donner en Leijnse.

In hun brief wijzen IPO en VNG er op dat de geldende financiële afspraken over de stroom geld van rijk naar provincies en gemeenten (de normeringssystematiek) een soort 'min-groei' van de algemene uitkeringen veroorzaken: deze zal nauwelijks voldoende zijn om de loon-en prijsstijgingen en de volumegroei van het aantal inwoners te kunnen opvangen.

'Deze tijden vragen om lastige besluiten. We zijn bereid daarover te overleggen en de gevolgen te aanvaarden mits deze passen binnen een redelijke en evenredige verdeling van de pijn tussen de overheden', aldus gemeenten en provincies.

Zoekwoorden:

Deel: ' VNG en IPO pijn evenredig verdelen '
Lees ook