Vereniging Nederlandse Gemeenten


---

VNG en Kaderwetgebieden vóór Wet Bestuur in stedelijke regio's (21/02/03)

De VNG en de zeven Kaderwetgebieden pleiten er gezamenlijk voor om het Wetstraject Bestuur in stedelijke regio's alsnog met spoed door te zetten. Dit hebben de VNG en de Kaderwetgebieden vandaag in een brief laten weten aan de informateurs Donner en Leijnse.

De VNG en de Kaderwetgebieden hebben in hun gezamenlijke brief benadrukt dat het wetsvoorstel Bestuur in stedelijke regios (WBSR), met een aantal aanscherpingen het meest adequate vervolg biedt om de huidige Kaderwetsamenwerking voort te zetten.
Het wetsvoorstel WBSR legt grotendeels het instrumentarium van de Kaderwet bestuur in verandering vast.

Hiermee wordt voorkomen dat de inmiddels beproefde samenwerkingsconstructies en bevoegdhedenverdeling van de Kaderwet opnieuw ter discussie komen te staan, hetgeen onnodige inspanningen van betrokken partijen zou vragen. Voorts moeten ook andere regio's voor deze vorm van verplichtende samenwerking kunnen kiezen.

De Kaderwet bestuur in verandering is een tijdelijke regeling en loopt per 1 januari 2005 af.
Vanuit dit perspectief hebben zowel het kabinet Kok II als het kabinet Balkenende voorbereidingen getroffen om de samenwerking in de Kaderwetgebieden te continueren. Hierdoor zijn er momenteel twee (meer en minder uitgewerkte) voorstellen aanhangig bij de Tweede Kamer: Het wetsvoorstel Bestuur in stedelijke regios en de beleidsnotitie met de hoofdlijnen voor een Wgr-plus.

Vanaf 1994 geven de gemeenten in de zeven Kaderwetgebieden vorm aan verplichte regionale samenwerking. Deze gebieden, die zich kenmerken door hun complexe regionaal ruimtelijke en economische opgaven, maken gebruik van het instrumentarium van de Kaderwet bestuur in verandering.

Zoekwoorden:

Deel: ' VNG en Kaderwetgebieden vóór Wet Bestuur in stedelijke regio's '
Lees ook