Ingezonden persbericht


Deze week in VNG Magazine nr. 14 vrijdag 13 juli 2012


* Met veiligheid valt niet te schipperen
De Vrevia over de Lek tussen Nieuwegein en Vianen is een van de drukste fiets- en voetveren van het land. Beide gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid. Daarmee schipperen zij niet, zegt wethouder Hans Reusch (Nieuwegein). Een reportage naar aanleiding van de aanvaring eerder dit jaar op het Rijn-Schiekanaal tussen een veerpontje en een motorvrachtschip.
* Veere, koploper in digitale dienstverlening
Een enkele televisie-uitzending zette Veere te kijk als de gemeente die gemakkelijk kon worden gehackt. De werkelijkheid is echter dat Veere vooroploopt op ICT-gebied en allesbehalve de schlemiel van Zeeland is. Het beeld verdient correctie.


* De bindende kracht van de buurtsuper
Het dorp Almen in de Achterhoek heeft zijn ontmoetingsplek terug. Dorpelingen doen er hun boodschappen. Mensen met een zorgindicatie of uitkering doen er werkervaring op. Betrokken overheidsinstanties zien mensen uit hun uitkering stromen. Exploitant van de dorpswinkel is Support & Co, een commerciële onderneming met een sociaal beleid.


* 'Mystery agressor' test baliepersoneel
Gemeenten kampen bijna allemaal met agressief gedrag aan de balie. Als antwoord hebben ze agressieprotocollen en interventieteams ingesteld. Werkt alles ook naar behoren? De Mystery Agressor test het en VNG Magazine keek mee.


* 'Kabinet rekent zich rijk met schatkistbankieren' Verplicht schatkistbankieren voor gemeenten zou het Rijk wel eens veel minder kunnen opleveren dat het denkt, aldus wethouder Janny Bakker-Klein (Huizen). 'Gemeenten zullen er bijvoorbeeld voor kiezen om vermogen te gebruiken om schulden af te lossen. Dan valt er dus minder geld uit te zetten bij het Rijk.'


* Kritische Senaat achter invoering nationale politie Politieminister Ivo Opstelten heeft in de Eerste Kamer een nipte meerderheid gekregen voor de plannen tot invoering van de nationale politie. De datum ligt nu vast. Het wordt 1 januari 2013.


* Waardering voor Bedrijveninvesteringszones groeit Het experiment met de Bedrijveninvesteringszones (BIZ) valt bij gemeenten in goede aarde. Uit onderzoek blijkt dat de waardering van gemeenten en ondernemers voor de BIZ groeit. De helft van de ondervraagde gemeenten is, met de nodige kritiek, tevreden over het instrument.


* Rem op onredelijk gebruik Wob
Het kabinet wil een rem op het onredelijk gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dat blijkt uit een voorstel tot wijziging van de Wob.


* VNG Nieuws
Onderzoek naar achtervangpositie Waarborgfonds Sociale Woningbouw De VNG laat onderzoeken wat de financiële risico's zijn van de achtervangpositie van gemeenten in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Aanleiding is het debacle bij Vestia. Een interview met wethouder Marnix Norder van Den Haag, die namens de VNG-commissie Ruimte en Wonen het onderzoek leidt. Verder o.a. in VNG Nieuws:

* Overeenstemming over 35 arbeidsmarktregio's

* Vacatures bij KING en in VNG-commissies

* Verpakkingenakkoord

Neem stelling!
Op het digitale platform www.vngmagazine.nl kunnen lezers stelling nemen over wat hen bezighoudt in het lokaal bestuur. Afgelopen week:
Politicoloog André Krouwel: Landelijke verkiezingsprogramma te belangrijk om aan lokale politici over te laten.

Discussieer mee op www.vngmagazine.nl.

In de vakantieperiode verschijnt VNG Magazine driewekelijks: op 3 augustus (nr. 15) en 24 augustus (nr. 16).

Deel: ' VNG Magazine nummer 14 vrijdag 13 juli 2012 '
Lees ook