Ingezonden persbericht


VNG Magazine is het officiële orgaan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Deze week in VNG Magazine nr. 15 vrijdag 3 augustus 2012


* Wouter Bos:'Word geen speelbal van zorgaanbieders' Gemeenten dreigen een speelbal te worden van zorgaanbieders. Daarom moeten ze nu beginnen met het opbouwen of aantrekken van kennis, om straks een volwaardige gesprekspartner te zijn bij het inkopen van zorg. Wouter Bos, ex-vicepremier en nu partner en voorzitter Gezondheidszorg bij KPMG, waarschuwt gemeenten.


* De brand van Waalre
Een persoonlijke impressie van D66-raadslid Kees de Zeeuw uit Waalre over de brand die zijn gemeentehuis grotendeels verwoestte. De verbijstering, de speculaties, de media en de schokkende reacties van sommige reaguurders.


* Almelo stuurt op geluk
Een kleine, eenmalige welzijnssubsidie blijkt voor veel kansarmen voldoende om weer mee te kunnen doen aan de samenleving. Almelo werkt al acht jaar met een geluksbudget voor dit doel en steeds meer andere gemeenten nemen het model over. Mensen moeten het zelf doen, de gemeente schept alleen de randvoorwaarden.


* Overlast is geen Fries woord
Plezierbootjes in de stadsgrachten, ze zorgen voor veel vertier. Maar ook voor overlast, vindt een stad als Amsterdam. Die wil er dan ook streng tegen optreden, met boetes en een registratiesysteem. In Sneek moeten ze er om lachen. Bootjes genoeg daar, maar die brengen meer lusten dan lasten.


* Geen uitzonderingen bij huisvesting vluchtelingen Minister Gerd Leers ziet geen reden om kleinere gemeenten apart tegemoet te komen bij de knelpunten die zij ondervinden om aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders te voldoen.


* Integraal plan voor sociale domein
De VNG wil toe naar één regeling voor het sociale domein, waarin in ieder geval Werken naar vermogen, jeugdzorg en begeleiding zijn geïntegreerd, en gekeken wordt naar een goede samenhang met passend onderwijs.


* Meeste gemeenten hebben straks meer inwoners Het aantal inwoners stijgt tot 2040 in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek . Het aantal 65-plussers per gemeente neemt daardoor eveneens toe.


* Experimenteren met vuurwerkshows tijdens jaarwisseling Een door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow kan een alternatief zijn voor het afsteken van particulier vuurwerk met oud en nieuw. Onderzoekers van bureau TNS NIPO suggereren daar de komende jaarwisseling mee te experimenteren op een paar plaatsen in het land. Het kabinet ondersteunt dit, er zijn geen wettelijke bezwaren tegen.


* VNG Nieuws
Samenwerking in het brandweeronderwijs
Er is meer samenwerking en uniformiteit in het brandweeronderwijs nodig. Alle betrokkenen tekenden op 16 juli daartoe een convenant.

Verder o.a. in het VNG Nieuws:

* Ledenbijeenkomsten kabinetsformatie en Lokale Agenda 2013
* Wie wordt Gemeentejurist 2012?

* De Vereniging van Drentse gemeenten

Neem stelling!
Op het digitale platform www.vngmagazine.nl kunnen lezers stelling nemen over wat hen bezighoudt in het lokaal bestuur. Afgelopen weken:

* Politicoloog André Krouwel: Een parlement vol ambtenaren, schoolmeesters en beroepspolitici.
* Burgemeester Henk Zomerdijk: Gekozen burgemeester geeft problemen.
* Dichter/oud-raadslid Manuel Kneepkens: Het ware Kroonjuweel.

Discussieer mee op www.vngmagazine.nl.

Vanwege de vakantieperiode verschijnt VNG Magazine driewekelijks. Vanaf nummer 16, dat op 24 augustus verschijnt, is de frequentie weer tweewekelijks. Nummer 17 verschijnt op 7 september.

Deel: ' VNG Magazine nummer 15 vrijdag 3 augustus 2012 '


Lees ook