Vereniging Nederlandse Gemeenten

Persberichten

VNG-missie naar Turkije
Van 11 tot en met 15 januari a.s. gaat een VNG-missie naar Istanbul. Deze gaat een programma formuleren voor het "Gemeentelijke Samenwerking Wederopbouw Turkije"-programma (GSWT). De delegatie bestaat uit gemeentebestuurders en vertegenwoordigers van de VNG en staat onder leiding van de heer drs. J. van Lidth de Jeude, burgemeester van Deventer. In de delegatie zijn leden van Turkse afkomst opgenomen, waardoor het programma een extra dimensie kan krijgen als het gaat om inzichten in de Turkse context.
Het GSWT heeft betrekking op duurzame wederopbouw en kwaliteit van lokaal bestuur in de door aardbevingen getroffen gebieden. De gedachte hierbij is dat goed bestuur een basisconditie vormt voor duurzame wederopbouw en het effectief reageren op noodsituaties.

De VNG heeft een contract afgesloten met het Ministerie van Buitenlandse Zaken om het GSWT de komende twee jaar te coördineren. Het programma hiervoor wordt eind januari a.s. aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor goedkeuring aangeboden

De VNG heeft als onderdeel van het bezoek samen met haar Turkse partnerorganisatie een seminar georganiseerd over de toekomst en de wederopbouw van het gebied en de relatie met het lokaal bestuur. Naast de VNG-delegatie zijn hierbij een tiental Turkse burgemeesters en diverse NGO's aanwezig. Daarnaast worden veldbezoeken gebracht aan het getroffen gebied, waaronder Izmit, Adapazari, Yalova, Degirmendere en Gölcük.

Er zijn al in een eerder stadium bijeenkomsten gehouden waarin Nederlandse gemeenten aandachtspunten voor het GSWT gaven, bijvoorbeeld op het gebied van bouwcontrolesystemen (Amsterdam) en burgerparticipatie (Deventer, Rotterdam). Verder zijn ook ontmoetingen geweest tussen de VNG en de Turkse partnerorganisaties, waarin de themavelden voor het GSWT zijn besproken. Naast de opzet van effectieve bouwcontrolesystemen gaat het programma zich richten op bestuurlijk management, aspecten van democratisering, ruimtelijke ordening en milieu. Ook is een samenwerking met Union of Municipalities of the Marmara Region (UMMR, hierbinnen liggen de door de aardbeving getroffen gemeenten) bewerkstelligd.

Aanleiding voor de VNG om het GSWT op te zetten, is de interesse die Nederlandse gemeenten hebben getoond om na de aardbeving in Turkije naast noodhulp ook structurele hulp te bieden aan de gemeenten in de getroffen gebieden. Op basis van deze interesse en gesprekken met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Turkse partner-organisaties, heeft de VNG een voorstel geschreven voor het GSWT.

Deel: ' VNG-missie naar Turkije '
Lees ook