Vereniging Nederlandse Gemeenten


---

VNG overhandigt 'pleidooi voor invoering bestuurlijke boete' aan Remkes (28/02/03)

Remkes krijgt pleidooi voor invoering 'bestuurlijke boete van VNG VNG-voorzitter drs. Wim Deetman overhandigt donderdag 6 maart 2003 om 15.30 uur de brochure Bestuurlijke handhaving versterkt! VNG-pleidooi voor de invoering van de bestuurlijke boete uit aan de minister van BZK, Johan Remkes. Deze overhandiging vindt plaats in de Willem van Oranjezaal van het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties.

In de brochure licht de VNG het instrument bestuurlijke boete toe als middel voor de bestuurlijke handhaving en worden voorstellen gedaan voor de toepassing daarvan. Voorbeelden in gemeenten worden beschreven. In de brochure is een lijst van artikelen opgenomen met feiten, die naar de mening van de VNG met een bestuurlijke boete te handhaven zijn.

De VNG pleit namens de gemeenten al jaren voor een brede invoering van de bestuurlijke boete. Nu ook in het Strategisch akkoord en in het veiligheidsprogramma van het kabinet Naar een veiliger samenleving de bestuurlijke boete een plaats heeft gekregen lijkt het erop dat het lange wachten van de gemeenten wordt beloond. Ook in Tweede Kamer blijkt brede steun voor het instrument te bestaan. De VNG rekent erop dat het nieuwe kabinet en de volksvertegenwoordiging voortvarend verder gaan op de ingeslagen weg.

Deel: ' VNG overhandigt 'pleidooi voor invoering bestuurlijke boete' aan Rem.. '
Lees ook